Uruguay ett gott exempel

Uruguay ligger långt före många av de europeiska länderna när det gäller religionens roll i samhället.
”För medan Sverige har pluralismen som ideal och bygger moskéer för statliga pengar betraktar den uruguayanska staten religionen som något som bör hållas borta från det offentliga rummet. (Dagen)

Kyrkans verksamhet bör betraktas som vilken annan klubb eller förenings, så länge de följer de demokratiska mänskliga rättigheterna för alla inklusive kvinnor barn olika sexuell läggning, och inte kränker någon annans individs rätt till ett fritt och värdigt liv, så bör de leva under samma förutsättningar och inte som nu ha en oproportionerlig särställning.
Staten ger de bidrag och samlar dessutom in kyrkoskatt. Fast många av dessa samfund kränker barns, kvinnors och homosexuellas rättigheter, och många av dessa samfund är odemokratiska.

Uruguay approves sex change bill (BBC)

Lagar borde gälla lika för alla (Västerbottens-kuriren, en debattartikel av Christer Sturmark)

Annonser
Det här inlägget postades i Kyrkan, Politik. Bokmärk permalänken.