Ateist barn

Humanistförbundet i Storbritannien missade, barnen i deras kampanj mot att klistra-etiketter på barn visade sig vara kristna.
Så nu skrattar alla åt Richard Dawkins och hans vänner, nästa gång får det göra en noggrannare bakgrundskoll så att det får ateistiska barn 😉

Detta blev säkert bättre och roligt än förväntat, det blev så uppenbart vad som är fel i att etikettera barn.

När ett barn föds så är det ett oskrivet blad, ingen föds som muslim eller hindu eller katolik. Vi föds alla in i ett kulturellt sammanhang som kommer att forma oss.
Vissa av dessa sammanhang är skadliga, det börjar med att föräldrarna skär hudbitar från sina barns könsorgan, sedan fortsätter det med en systematiskt hjärntvätt i hemmet och sedan i den konfessionella skolan och i kyrkorna. Barn är programmerade att tro på sina föräldrar och auktoriteter, två slående exempel är dessa Youtube klipp, som visar hur barns sinnen förorenas.

Muslimsk flicka

Jesus Camp

Media:Dagen, BBC
Bloggare:Orsakverkan

Annonser
Det här inlägget postades i Barn, Religion, Skolor. Bokmärk permalänken.

17 kommentarer till Ateist barn

 1. Mattias skriver:

  Så man ska uppfostra dem som ateister så de kan välja själva? Eller ska man ha gå runt bland olika religioner, köra en månad av varje tills barnet är vuxet och då får välja?

  Hur ska man kunna uppfostra barn utan att de tar del av hur föräldrarna är? Jag fattar inte vad denna kampanj går ut på?

  • bluefree skriver:

   Framförallt vill nog kampanjen skapa debatt, delvis vi äger inte våra barn utan alla människor har rätt till sina liv.
   De är också viktigt att medvetandegöra att barnen kommer att tro på allt som vi vill få dem att tro, som små tror de på tomtar troll, drakar.
   Som föräldrar är så kan vi ge dem verktyg i livet som kritisk tänkande.
   Vi måste tillåta att barn är barn och inte klistra på etiketter som ett humanistiskbarn eller ett moderatbarn eller ateistbarn osv.

 2. Dan skriver:

  Jag tycker att det ingår i varje förälders rätt att fostra sina barn efter bästa förmåga både till ansvarstagande samhällsmedborgare men även i religion och tradition. Att inte ge sina barn det som många anser det bästa man har i livet nämligen sin tro är elakt och ondsint.

 3. Camilla Grepe skriver:

  @Mattias

  Man kan också låta frågan om gudarnas existens vara en icke-fråga. Jag hade aldrig pratat med mina barn om gudar och religioner förrän den yngste kom hem från skolan i tvåan och berättade att de ”hade fått lära sig att Gud skapat världen”.
  Den kvällen startade en intressant diskussion kring middagsbordet. Jag kan lova dig att mina barn inte var ateister innan. En fråga dök upp från den äldste efter ett tag: ”Vad skulle du säga om jag kom hem och sa att jag trodde på Gud?” Jag svarade: ”Det är du fri att göra, men jag vill att du väljer den saken själv”.

 4. Camilla Grepe skriver:

  @Dan

  Du kan väl inte tycka att det är ”elakt och ondsint” om föräldrarna inte har någon tro? Eller ska de leja ut uppdraget på entreprenad?

 5. Gunnar Johansson skriver:

  Bloggaren på den här sidan tycks inte ha förstått skillnaden mellan indokrinering och normalt förmedlande av normer och uppfattningar om tro. Självklart har även barn en av Gud given förmåga att kunna ta till sig en levande kristen tro i hjärtat och av egen fri vilja. Kristen tro kan nämligen inte tvingas på människor, oberoende av ålder.

  Även Jesus Kristus hade ofta barnen som utgångspunkt i sina predikningar. Han framöll bland annat att människorna måste ”bli som barn för att kunna ta emot Guds rike”. Underförstått är att även barn kan ta emot Jesus som frälsare. Det handlar om ett viljebeslut som inte står och faller med antalet avverkade år.

  Jesus använde att ganska träffande uttryck om de skrifltlärda och hycklarna under sin samtid. ”Ni silar mygg och sväljer kameler”. Det citatet är i högsta grad tillämpligt mot Richard Dawkins och hans åsiktsfränder i bloggosfären. De lägger ner ett stort engagemang på att bekämpa föräldrarnas rätt att dela med sin av deras kristna övertygelse men tar samtidigt för självklart att barnen redan i småskolan ska undervisas (ofta indoktrinering) i evolutionens påstådda faktum.

  Den här omständigheten visar med tydlighet att Dawkins och hans åsiktsfränder långt ifrån alltid har barnens bästa för ögonen. Det vägledande i ateisternas retorik är i stället att barnen ska ”skyddas” från kristen tro. Av någon underlig anledning tycks de ofta ha en föreställning om att ateism är mer ”objektiv” och ”opartisk” än att ha en levande, kristen tro.

  • bluefree skriver:

   Delar inte din beskrivning av ”verkligheten”, men att förneka evolution ”evolutionens påstådda faktum.”, är att gå för långt, titta på detta utmärkta programmet från BBC, du kan lika gärna förneka att jorden är rund ”Darwin och sir David

   Brittisk naturdokumentär från 2009. David Attenborough har under hela sin gärning varit särskilt intresserad av evolutionen. Nu hyllar han sin store förebild Charles Darwin med en personlig skildring av 200-åringen och hans revolutionerande teori.
   Programinformation

   Se kvalitetsdokumentärer av Sveriges och världens mest framstående dokumentärfilmare. ”
   SVT Play

 6. Gunnar Johansson skriver:

  Bluefree, jag anade starkt att du skulle nappa på mitt bete om ”evolutionens påstådda faktum”. Och mina gissningar infriades. Mycket riktigt vill du använda evolutionshypotesen som ett slags religionssubsistut och ett sätt att ställa kristen tro i garderoben. Liksom Richard Dawkins och andra evolutionstroende predikanter försöker du göra evolutionsläran till något mer än den faktiskt är – en ateistisk förklaringsmodell för hur livet påstås ha utvecklats här på Jorden.

  Till den saken hör att evolutionshypotesen fortfarande inte utgör någon förklaring till hur livet uppstod från början. Där står den sig slätt. Den här hypotesen försöker inte förklara ens hur så oerhört komplexa och komplicerade strukturer som en ”enkel” cell har uppstått. Ändå tar den här lärans/hypotesens läromästare för givet att allt har kommit till av sig självt!

  Att BBC har producerat ännu en naturdokumentär med ateismen och evolutionsläraran som utgångspunkt är i sig varken förvånande eller något nytt. Under flera decennier har vanligt folk tvångsmatats via tv, tidningar och radio och inte minst skolundervisningen om en förfhand utvald förklaringsmodell – evolutionsläran.

  Hela tiden sopar dessa ateistiska förkunnare andra förklaringsmodeller konsekvent under mattan. De här modellerna anses på förhand och per definiton som ”ovetenskapliga”. Orsak: Andra förklaringar förutsätter i prinicip att det finns en skapande Gud bakom allt liv och hela universum. Förnekarna av den förklaringsmodellen stöder sig inte på bevis och fakta i sig, utan på att de medvetet valt en tolkning som på förhand utesluter Gud och så kallat utomvärldsliga förklaringar.

  Det finns gott om exempel på tidigare ateistiska och evolutionstroende forskare och vetenskapsmän som börjat ifrågasätta evolutionsläran. De har senare insett att fakta och bevis betydligt mer stödjer en skapelseakt än kombinationen mellan slump och naturligt urval. Och fortfarande letar evolutionisterna febrilt och desperat efter de påstådda ”övergångsformerna” i fossilen…

  • bluefree skriver:

   Det finns faktiskt många kristna som är övertygade om Darwins evolutionsteori, de menar att Gud skapade universum så att livet skulle uppstå och utvecklas. Katolska kyrkan stora delar av de Lutherska kyrkorna anglikanerna jag skulle också tror nog stora delar frikyrkosverige undantag de mest bibeltrogna att de också tror på Darwins evolutionsteori. Evolutionsteorin utesluter inte en Gud. Det som däremot utesluts är alla religioner bokstavstolkning av skapelse myterna.

   Du kan ta en titt på detta och andra klipp, Kenneth R. Miller är katolik

 7. Gunnar Johansson skriver:

  Evolutionsläran är på intet sätt en religiöst ”neutral vetenskaplig teori”, som vissa debattörer felaktigt har fått för sig. Ganska nyligen belyste den skarptänkte bloggaren Pelle Poluha den här frågan. Under rubriken ”Dawkins ger oss dåligt rykte” citerade han Michael Ruse, en ganska välkänd ateistisk filosof och försvarare av evolutionsläran.

  I en artikel i The Guardian den 2 november i år tar Michael Ruse kraftigt avstånd från de nya ateisterna med RIchard Dawkins i spetsen. Orsaken är att Michael Ruse – till skillnad från många andra ateister och populärvetare – tar vetenskapen på allvar:

  ”[U]nlike the new atheists, I take scholarship seriously. I have written that The God Delusion made me ashamed to be an atheist and I meant it. Trying to understand how God could need no cause, Christians claim that God exists necessarily. I have taken the effort to try to understand what that means. Dawkins and company are ignorant of such claims and positively contemptuous of those who even try to understand them, let alone believe them. Thus, like a first-year undergraduate, he can happily go around asking loudly, “What caused God?” as though he had made some momentous philosophical discovery.”

  Pelle kommenterar citatet så här:

  ”När jag lyssnar på Richard Dawkins får jag känslan av att han faktiskt inte har några seriösa vetenskapliga eller filosofiska ambitioner med sin kritik av religioner i allmänhet och kristendomen i synnerhet. Precis som sina efterföljare här i Sverige, med Christer Sturmark i spetsen, talar han stort om Förnuftet för att i nästa sekund uttala sig dogmatiskt och synnerligen oupplyst om religioner. Så det är gott att läsa att det även inom akademin existerar ateister som opponerar sig mot Dawkins och hans likar.”

  Michal Ruse skriver också om problemet med att de nya ateisterna hävdar att evolutionsläran motsäger den kristna tron:

  ”If, as the new atheists think, Darwinian evolutionary biology is incompatible with Christianity, then will they give me a good argument as to why the science should be taught in schools if it implies the falsity of religion? The first amendment to the constitution of the United States of America separates church and state. Why are their beliefs exempt?”

  Pelle Poluha ger den här träffande slutklämmen i sin artikel:

  ”Visst är det ironiskt? De nya ateisterna använder evolutionsläran som ett bevis mot Guds existens och visar genom det att evolutionsläran är mycket mer än en neutral vetenskaplig teori.”

  Pelle Poluhas artikel finns här: http://basun.poluha.se/

  • bluefree skriver:

   Evolutionsläran bevisar inte att Gud inte finns, däremot så blir Gud onödig som förklaring, ”God of the gaps”. I dag vet vi ungefär vad en blixt är för något, vikingarna trodde de var Thor som var ute och härjade, och detta upprepas hela tiden desto större kunskap vi får desto mindre utrymme för myter.

   Denna video behandlas temat ”God of the gaps”

 8. Gunnar Johansson skriver:

  Bluefree fortsätter att sjunga evolutionslärans lov. Men vad har du för egentliga fakta till stöd för din uppfattning (bortsett från länkar till diverse utspel i videor)?

  I mitt föregående inlägg påpekade jag ett par av många kritiska frågor som ställer evolutionsläran mot väggen. Dina inlägg svarar inte på de här funderingarna. Så jag tar de här exemplen ännu en gång:

  1) Hur förklarar du att en så oerhört komplex och komplicerad struktur som en ”enkel” cell har uppstått och utvecklats via slumpmässiga förändringar och naturligt urval? Har du eller någon forskare med egna ögon bevittnat och dokumenterat den här typen av mirakulösa processer?

  2) Fortfarande lyser de så kallade övergångsformerna i fossilerna med sin frånvaro. Ändå utgör de en sådan viktig del i evolutionslärans. Har du tilllgång till bevis och fakta som ännu inte är kända? I så fall får du gärna lägga korten på bordet.

  För många människor har evolutionsläran blivit långt mer än EN förklaringsmodell till hur livet påstås ha utvecklats. Även inom forskarvärlden hävdas emellanåt att den här teorin har blivit närmast en religion. De religiösa övertonerna är nämligen ofta påfallande starka.

  Bluefree hävdar att evolutionsläran gör ”Gud onödig som förklaring”. Och det är på ett sätt en korrekt beskrivning. Men den bedömningen har egentligen inte sin grund i bevis och fakta i sig, utan främst på de ”glasögon” som betraktaren använder för sin tolkning av fakta och fynd. Eftersom begreppet skapelse på förhand har uteslutits från alternativa förklaringsmodeller blir evolutionsläran den enda möjliga förklaringen!

  Krister Renard, fysiker och gymnasielärare i fysik och matematik, belyser det här dilemmat utförligt på sin sajt. Här nedan tillåter jag mig att citera ett intressant och tänkvärt avsnitt från artikeln med den träffande rubriken ”Evolutionsteorin — vår tids religion”:

  ”Till och med evolutionister själva reagerar ibland på de överdrivna anspråk som vissa propagandister för evolutionen gör. 1981 öppnades på British Museum of Natural History i London en utställning innehållande viss kritik mot evolutionsteorin. Detta ledde till en debatt i den ansedda vetenskapliga tidningen Nature. I en ledare påstods då bl a att evolutionen var ett faktum. Detta fick 22 biologer från muséet att skriva följande inlägg:

  ”Hur kommer det sig att en tidskrift som är ägnad vetenskapen och dess utövning kan förorda att en teori skall presenteras som faktum? Detta är en fördom och inte vetenskap och såsom vetenskapsmän är vår grundläggande inställning att visa ett öppet sinne gentemot det som vi inte vet någonting om. Annorlunda skulle det väl inte kunna vara? Ni påstår att de flesta av oss hellre skulle förlora sin högra hand än att börja en mening med frasen, ”Om evolutionen vore sann…” Skall vi ta detta som att evolutionen är ett faktum bevisat till yttersta gränsen av vad rigorös vetenskap tillåter? Om det är detta ni menar, måste vi vara i allra högsta grad oense.
  Vi har inga absoluta bevis för evolutionsteorin. Vad vi har är överväldigande indicier till dess fördel och vi har ännu inget bättre alternativ, men evolutionsteorin skulle överges i morgon om en bättre teori kom fram.”[6]

  Det torde knappast råda någon tvekan om att åtskilliga evolutionister predikar sin lära med minst samma glöd som en väckelsepredikant predikar Jesus Kristus. I den omdebatterade boken Svindlande perspektiv — en kritik av populärvetenskap hävdar författaren, professor Sven Öhman, att evolutionsläran fått religiösa övertoner. Han säger bland annat:
  … ”Jag menar nu att det bara är som myt som evolutionsläran kan komma i konflikt med religionen, inte som vetenskap. De religiösa fundamentalisternas protester mot den moderna darwinistiska biologiundervisningen i skolorna vilar därför på en riktig intuition. Dessa protester är noga taget riktade mot de populärvetenskapliga, mytologiska versionerna av biologin. De troende förnimmer intuitivt och inte utan rätt en religiös konkurrent i dessa versioner. Konflikten står mellan en äldre, judisk-kristen religion och den moderna populärvetenskapliga andan — vår tids religion!”[7]

  Sven Öhman är långt ifrån ensam i sina åsikter. Mycket skarp kritik framförs, både mot evolutionsläran som sådan och dess religiösa anspråk, i Den tidlösa utvecklingen av Jan Adriansson. Författaren, som är docent i sociologi, menar att evolutionsläran idag är minst lika dogmatisk som kyrkan någonsin varit:
  ”Men å den andra sidan kom den [evolutionsläran] så småningom själv att inta religionens plats som ledande officiell dogm. Den begränsade och i grunden mekanistiska syn på tillvaron som evolutionsläran står för kommer så att mer och mer cementeras och legitimeras som den stora ”sanningen”.[8]

  Det religiösa draget hos evolutionsläran framgår med all önskvärd tydlighet hos den katolske prästen och paleontologen Teilhard de Chardin, som minst sagt var en fanatisk propagandist för Darwins teori (och dessutom mycket kritisk till biblisk kristendom):
  ”Är evolutionen en teori, ett system eller en hypotes? Den är mycket mer: den är ett allmänt villkor, som alla teorier, alla hypoteser, alla system hädanefter måste böja sig för, och som de måste uppfylla för att kunna vara tänkbara och sanna. Evolutionen är ett ljus som belyser alla fakta, en kurva som alla linjer måste följa.”[9]

  På sidan 140 i samma bok går han ännu längre och påstår när det gäller bevisen för evolutionen, att de ”hädanefter står över all verifikation, liksom de är immuna mot varje senare motsägelse genom erfarenheten”.

  De flesta evolutionister torde knappast hålla med Teilhard de Chardin i hans överdrivna uttalanden. Ovanstående visar emellertid klart och tydligt hur viktig evolutionsläran är för den som i likhet med Teilhard de Chardin vill förneka den Gud som uppenbaras i Bibeln. För gudsförnekaren är evolutionsteorin inte bara en neutral, vetenskaplig teori, utan också en oumbärlig grundval för dennes hela livsåskådning.

  Eftersom normal naturvetenskap endast sysslar med upprepbara fenomen, följer, som påpekats flera gånger tidigare, att teorierna om universums, livets och arternas uppkomst ligger i gränslandet mellan vetenskap och spekulation. Rent definitionsmässigt kan därför inte utvecklingsläran vara en av vetenskapens säkraste teorier, oavsett vad som påstås i skolans läroböcker. T o m i Darwins egen bok Om Arternas Uppkomst erkänns indirekt att evolutionsläran inte är bevisbar i vedertagen vetenskaplig mening. I förordet till 1928 års upplaga av denna bok skriver t ex Sir Arthur Keith, som var sin tids främste expert på teorierna om människans ursprung:
  Evolutionen är obevisad och obevisbar. Vi tror på den eftersom enda alternativet är skapelse, vilket är otänkbart.

  (Huruvida Keith verkligen skrev detta diskuteras flitigt på Internet. Jag har undersökt det hela och det är i varje fall säkert att han skrev förordet till 1928 års upplaga av Origin of Species. Jag har tyvärr inte lyckats få tag på något exemplar av just den upplagan och inte heller hittat den på Internet (första upplagan finns t ex utlagd i sin helhet på flera hemsidor). Jag har emellertid inte hittat något som motbevisar att Keith skrev ovanstående. Om citatet är felaktigt borde någon kunnig biolog, som har tillgång till 1928 års upplaga, ha scannat in förordet och lagt ut detta på nätet, så hade ju saken varit ur världen.

  Nu spelar det egentligen inte så stor roll om Keith verkligen skrev ovanstående. Min argumentering bygger inte på hans uttalande på något som helst sätt. Jag hoppas att jag så småningom får möjlighet att kontrollera hur det verkligen förhåller sig. Tills dess har jag med denna brasklapp.)
  Biokemisten Ernest Kahane uttrycker ungefär samma sak, när han säger:
  Det är absurt och absolut vansinnigt att tro att en levande cell skulle kunna uppstå av sig själv; trots detta så tror jag det i alla fall, eftersom jag inte kan föreställa mig att det gått till på något annat sätt.[10]

  Ernst Haeckel, ofta kallad Darwins tyska bulldog på grund av sitt aggressiva försvarande av darwinismen, sade en gång när det gällde livets uppkomst, ”att uralstring[11] måste vara det riktiga, annars bleve det nödvändigt att tro på en skapare”. Dessa tre exempel utgör en mästerlig sammanfattning av hur det ligger till. Eftersom man från början uteslutit en skapare — det är ju otänkbart — måste det finnas någon annan förklaring till livet och de olika arterna.

  Hur osäker eller orimlig denna förklaring än är, måste man hålla fast vid den, annars tvingas man ju erkänna att det kanske finns en skapare trots allt. När man påstår att evolutionsläran bevisat att Gud inte finns, gör man sig därför skyldig till ett cirkelresonemang. ”Eftersom det inte kan finnas någon skapare, har jag härmed bevisat att det inte finns någon skapare”, säger man egentligen.

  Hela Krister Renards artikel (läs den!) finns på den här länken:

  http://www.gluefox.com/skap/evolrel.shtm

  • bluefree skriver:

   Ska försöka bemöta tycker iofs att filmerna gör det mycket tydligare och bättre.
   1. Hur uppstod livet? som jag förstår det, så finns ingen teori som beskriver det, men efter det att livet uppstod i en enkel form så satte evolutionen igång med ”Survival of the fittest”, alltså den cell som förökade-sig överlever.
   Evolutionsteorin handlar inte om livets uppkomst utan vad som hände efter att livet uppstod och att allt levande härstammar därifrån om hur det blev som det blev med alla miljontals arter osv.
   Då hamnade vi i ”God of the gaps”. Med det finns forskare som har idéer och jobbar på det(länk), men det kanske är enklare att göra som religion alltid har gjort, luta sig tillbaka och säga att det var Gud.

   2. Övergångsformer – ett enkelt svar är – det finns inga övergångsformer eller att alla arter är övergångsformer. En tidigare kreationist skriver ” I found page after page describing transitional fossils. More significantly, there were all of those troublesome dates. If one arranged the fossils according to date, he could see how the bones changed with time. Each fossil species was dated at a specific time range. It all fit together. I didn’t know what to think.” (lank). Och det senast som s.a.s. sopar mattan är DNA, titta på denna korta video så kommer du att se att det finns ganska gott om fakta som pekar på övergångsformer.

 9. Gunnar Johansson skriver:

  Bluefree, jag delar inte din uppfattniing om att ”filmerna gör det mycket tydligare och bättre”. I filmens form är det ganska lätt att manipulera betraktaren och förvränga och utelämna relevanta fakta och frågor än i rena texter. Om syftet är att förvränga fakta och information är filmmediet i så fall ”tydligare och bättre”. Där har du rätt.

  Du har alldeles rätt i att det inte finns någon teori som beskriver hur livet uppstod. Ändå tar evolutionsläran på något sätt för givet att livet har kommit till på eget initiativ och av egen kraft. Den här teorin ger således inget svar på de riktiga ursprungsfrågorna om livets, Jordens och universums ursprung och uppkomst.

  I detta tomrum passar alltså tanken på en SKapare utomordentligt väl in. Tyvärr har evolutionister och ateister i allmänhet på förhand valt bort möjligheten av en Guds skapelse för ursprungsfrågorna. De försöker därför på alla sätt leta efter möjliga förklaringar som uteluter Guds existens eller åtminstone inte gör Gud nödvändig. Men är det en öppen och ärlig hållning till den vetenskapliga metoden att på förhand utesluta en förklaringsmodell framför andra? Knappast.

  Du och evolutionisterna vill, av lätt begripliga skäl, helst hoppa över de så besvärliga ursprungsfrågorna om livets uppkomst. En av dem lyder så här: Hur lyckades den första, mirakulösa ”enkla” cellen överleva, föröka sig och bli till avancerade biologiska varelser? Den frågan vill jag besvara med ett förklarande stycke av geovetaren Mats Molén. På sin hemsida beskriver han frågan om livets tillblivelse

  ”Många tror att livet uppkommit av sig självt ur något slags ”kemisk röra”, på jorden eller någonstans ute i universum. På 1800-talet, när man knappt visste vad en cell var, kunde kanske en sådan tanke få naturvetenskapligt gehör. Men vilken modell man än har för hur livet skulle ha uppkommit av sig självt, kommer man inte ifrån de grundläggande naturvetenskapliga fakta vi har om naturen. Här är mycket förenklat några av dessa:
  • De ämnen som bygger upp levande varelser är ofta mycket speciella och ofta ömtåliga – s k livets molekyler. Dessa molekyler bildas i mycket små mängder eller inte alls ute i naturen, förutom när de byggs ihop i speciella ”kemiska maskiner” inne i cellerna, dvs inne i det som redan är levande varelser.
  • Om livets molekyler bildas i naturen så bryts de ner eller reagerar på fel sätt med andra molekyler, innan något annat händer. Det som skulle kunna bli till något som delvis liknar en del större molekyler som finns i levande organismer, blir i stället helt andra molekyler som inte har med livet att göra.
  • För att molekyler skall kunna användas till något som liknar en cell måste det finnas oerhörda mängder färdiga molekyler. Dessa måste sättas ihop samtidigt och då också passas ihop på mycket speciella och komplicerade sätt, så att de utför vissa bestämda saker på rätta platser.
  • För att levande varelser över huvud taget skall fungera måste det finnas ett språk, dvs en kodad beskrivning till hur det skall fungera (= DNA/RNA) samtidigt som denna kod skall tolkas och användas. Man behöver alltså ett språk, något som förstår språket, och information till hur allt fungerar, på samma gång! Det skulle vara ungefär som om det uppkom ett språk helt av sig självt, i t ex en dator (ungefär som finska eller svenska).

  Men samtidigt måste det uppkomma en avläsningsmekanism i datorn som förstår just det språket. Och, sedan måste det även samtidigt uppkomma en mekanism som kan omsätta i handling den ”information” som finns lagrad i detta nya språk. Och, slutligen måste det samtidigt uppkomma just den information som innehåller noggranna samordnade beskrivningar till hur t ex en enkel cell fungerar och förökar sig. Finns inte allt där samtidigt fungerar det inte!

  När man ser hur livet är uppbyggt finns ingen annan logisk slutsats än denna: Det finns ingenting som visar att liv kan uppkomma av sig självt! De som hävdar något annat sysslar med ogrundade spekulationer eller struntar i det mesta vi vet, för att själva bygga en teori på någon mer eller mindre obetydlig detalj.

  Även om det bara fanns några få av de fakta jag nämnt här ovan, så proklamerar naturen en enda sak: – En konstruktion behöver en Skapare. Det är ett grundläggande och ologiskt tankefel som en del gör, att tro att man ”tar bort Gud” om man upptäcker hur naturen fungerar, ungefär som att en konstnär inte skulle finnas om man upptäckte hur hans tavlor var uppbyggda. De strukturer i uppbyggnaden av livet som jag nämnt här, dvs att det behövs samtidig uppkomst av olika sorters samordnad information, kräver en Skapare!1

  1. För den som är filosof: – Detta är således inte ett ”vetenskapligt” svar, eftersom man har definierat bort sådana svar från vetenskapen. Men det är ett fullständigt logiskt svar, som stämmer helt med det vi kan se i verkligheten, även om inte alla människor vill tro på det. Alla observationer är sådana man kan göra i dag, och det är inget ”historiskt” osäkert i hur information och enkla naturlagar fungerar. Motsatsen – att tro att livet uppkommit av sig självt – har inget som helst stöd från naturvetenskapen och vilar inte på någon verklighetsgrund. Den enda tanke som skulle kunna förklara livet utan Gud är om hela världen vore en illusion, och att du själv är ”gud”. (Och, en del vill ju ha det så…) Den tanken stöter dock på många andra problem, som jag inte går in på här.

  Hela texten finns på den här sidan: http://www.matsmolen.se/index.php?sida=6

  • bluefree skriver:

   Mats Molén blev utnämnd till årets förvillar 2001 av VoF, han verkar inte kunna utesluta att jorden inte är ca 10000 år gammal, förstår inte hur du kan ta honom som en auktoritet på området.

   Det är fortfarande så att evolutionen förutsätter att livet är etablerad och som förklaring så är den genialisk.
   Det har gott 150 år sedan Darwin och det finns inget som har fått teorin att rubbas. DNA visar tydligt släktskapet i allt levande, fossilerna talar tydligt, så det finns inget hot mot evolutionsteorin. Om nu bibeln skulle vara så bra hur kommer det sig att den missat helt i vilken ordning jorden solen och stjärnorna skapades, i Josuas bok står det att Solen och månen stod stilla. Förstår inte hur man orkar fortsätta ett resonerande” och tillrättalägga av bibeltexterna det är så uppenbart att skrifterna i 1mos och stora delar av bibeln är mytologiska, där dyker en talande orm upp 😉

   Om nu ni kreationister har en god teori formulera den och få den publicerad, sen kan vi snacka.

   Lyssna på denna Missionär Daniel Everett som slutat de tro riktigt intressant.

 10. Gunnar Johansson skriver:

  Bluefree, du ger ett mycket luddigt svar angående evolutionisternas i princip totala brist på ”övergångsformer” i fossilerna. Trovärdigheten i den länkade film som du hänvisar tilll kan jag inte bedöma, men budskapet är ju inte precis typiskt för evolutionsteorins lärosatser.

  Som lite mer kött på fossilbenen vill jag även här bidra med en informatiiv text av geovetaren Mats Molén. På sin hemsida (http://www.matsmolen.se/index.php?sida=6) skriver han bland annat följande i det här ämnet:

  ”Fossil och mellanformer
  I massmedia och läromedel beskrivs ofta djur som sägs vara mellanformer, t ex ”fyrbenta fisken” (Ichtyostega) och ”urfågeln” (Archaeopteryx). Men knappast någon forskare tror att dessa djur är förfäder till några nu levande djur, och man vet inte heller vilka dessa djurs förfäder skulle vara.

  Fossilfynden visar nämligen precis raka motsatsen till det man skulle förvänta sig om evolutionsteorin är sann. Det finns mängder av mellanformer där vi vet att det sker riktig evolution, dvs mikroevolution. Ja, man kan säga att det finns miljontals mellanting inom djur- och växtgrupperna. Men där det anses ha skett makroevolution, där nya komplicerade strukturer tros ha uppkommit, där finna inga förslag till mellanformer alls, eller bara några dåliga förslag som inte många forskare tror på (som de två ”mellanformer” jag nämnde ovan).

  I fantasin kan man dock skapa mycket, och bilder på ”riktiga” mellanformer finns ibland i böcker och media. Men även om dessa fantasivarelser skulle ha kunnat finnas (antingen de är helt påhittade eller att de till stor del är fantasifulla tolkningar av en varelse som man hittat som fossil), visar naturen fortfarande raka motsatsen till evolutionsteorin: – Det finns mängder av helt riktiga mellanformer där man inte borde hitta så många, mellan djur eller växter som liknar varandra mycket (t ex inom hunddjuren) och – motsatsen – det finns inga eller bara några ytterligt få dåligt passande förslag till mellanformer där det borde finnas många, mellan djur eller växter som är mycket olika varandra (t ex mellan vattenlevande och landlevande djur).

  Det man ser i naturen stämmer precis överens med det vi kan se i en gammal bok som är en grund för tre stora religioner, nämligen Bibeln. Enligt Bibeln skapade Gud djur och växter efter deras sorter eller slag. Inte efter deras ”arter” som många säger. Ordet “art” som finns i Bibeln är bara en mycket dålig översättning av det hebréiska grundordet “min”. Bibelns ”arter” har inget att göra med nutida arter. Och, det som forskare kallar arter uppkommer hela tiden genom mikroevolution (t ex finkar på Galápagosöarna), och ibland ”uppkommer” nya arter bara för att forskare med olika åsikter råkar beskriva exakt samma djur eller växt!”

  Mats Moléns examina:

  1. Master of Science i “Physical geography” (ungefär, geologiska ytprocesser), från York University i Kanada.
  2. Fil kand, två stycken, i alla naturvetenskapliga ämnen, från Umeå universitet.
  3. Ämneslärarexamen i biologi, kemi, naturkunskap.

 11. Gunnar Johansson skriver:

  Bluefree, det är inte så lite typiskt att du tar till det klassiska knepet att smutskasta budbäraren, i det här fallet Mats Molén, i stället för att bemöta resonemang och slutsatser med sakliga skäl. Men den här typen av irrelevant retorik faller tillbaka på dig själv och din trovärdighet. I andra sammanhang brukar sådant kallas för smutskastning och slag under bältet.

  På vilket sätt kan du med egna eller andras ord på ett sakligt och ärligt sätt vederlägga Mats Moléns information i föregående två inlägg? Och då emotser jag att du undviker att ännu en gång ta till samma typ av felargumentation.

  För den som händelsevis fäste något avseende på den åtta (8) år gamla skåpmaten i form av VoF:s etikettering av Mats Molén som ”årets förvillare” vill jag gärna att de övriga läsarna av den här bloggposten också läser den anklagades egen förklaring från hans hemsida. Då borde även de mest förhärdade evolutionisterna ifrågasätta vad VoF egentligen sysslar med:

  ”Vem förvillar mest?

  I dag pågår en diskussion om vårt ursprung som ofta är aggresiv. Professor Dan Larhammar, Uppsala universitet, är en av dem som givit sig in i debatten mest av alla. I artiklarna nedan finns fakta om Larhammars “utnämningar” i detta sammanhang, samt diskussioner kring undertecknads bok “Vårt ursprung?”.

  Undertecknad, samt de flesta andra som jobbar med ursprungsfrågor, diskuterar gärna med dem som har andra åsikter än vad de själva har. Men ibland är det svårt att få en diskussion att fungera, när ens egna åsikter förvrängs mer eller mindre. I en diskussion är det bäst om man kan vara överens om vad den andre tror och varför man tror så. I det fall som diskuteras här nedan är det till stor del inte så, och därför måste frågorna redas ut noggrannare.

  Dan Larhammar påverkar många människor så att de inte vill diskutera, både dem som egentligen är öppna och vill diskutera, samt dem som inte vill diskutera. Även de flesta ateister är faktiskt öppna för att diskutera dessa frågor. Men, med den desinformation som Larhammar sprider är det svårt för många att ta upp ursprungs?frågorna på ett seriöst sätt. Det är en viktig anledning till att denna hemsida kommit till – öppenhet och diskussion.

  År 2001 “utnämndes” undertecknad till “Årets förvillare” av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Dåvarande ordföranden i denna förening, professor Dan Larhammar, motiverade beslutet. “Utnämningen” grundar sig på att Larhammar skrivit ett brev med kritiska kommentarer till boken “Vårt ursprung?”, den 3/6 1996. Larhammar ansåg att undertecknad inte ändrat de “fel” som han påtalat, innan den 4:e uppdaterade upplagan av denna bok publicerades, och därför har undertecknad stämplats som “förvillare”.

  Tro inte bara på auktoriteter!
  Man bör dock inte åtgärda “fel” endast grundat på auktoritetstro. Den motivation för förändringar som Larhammar framförde i sitt brev 1996 var nämligen mest hans egna åsikter och tolkningar. Det bör finnas hänvisningar till vetenskapliga rapporter som visar eventuella fel och brister, innan man ändrar något rent faktamässigt. Undertecknad gjorde trots det en del ändringar i boken, i förhoppningen om att Larhammar bättre skulle förstå de ståndpunkter som fanns där.

  Larhammar fick ta del av dessa uppdateringar och gav den 23/5 2000 bl a följande kommentar, per mail: “Jag kommer knappast att ge dina missförstånd någon prioritet under den närmaste månaden, men om du kan vänta till i juli kanske jag kommer att reda ut ytterligare några av dem åt dig”. I ett tidigare mail av den 7/12 1999 skrev Larhammar: “Kommer den nya upplagan att beskriva evolutionen som en förklaring till vårt ursprung?””

  Läs resten av texten här: http://www.matsmolen.se/index.php?sida=7

Kommentarsfältet är stängt.