Jesus föddes i Nasaret

Många forskare har länge misstänkt att Jesus kom från Nasaret och att han även föddes där. En del har betvivlat att Nasaret överhuvudtaget existerat eftersom det tidigare bara har funnits utgrävningar av gravar, och inga hus. Detta var den felande länken som fattades, nu har man funnit husgrunder i Nasaret.

Det flesta har faktiskt trott detta sedan länge att Jesus föddes och växte upp i Nasaret och inte i Betlehem, så detta är inget nytt.

Det som länge har betvivlats och som står utom all tvivla är Betlehem myten, det är nog få som tror på den numera, alltså att Jesus skulle ha fötts och levat där.

Här går det att höra mer den 26 dec kl 17, sr.se (länk)

video går att se här från Svt (länk),

Populärhistoria skriven av Sören Wibeck, intressant(Länk)

Media: Dagen, Svd, DN

Annonser
Det här inlägget postades i Jesus. Bokmärk permalänken.

18 kommentarer till Jesus föddes i Nasaret

 1. Wunder skriver:

  Då det rimligaste svaret (enlig min ringa mening) är att Jesus är en rent mytoligisk person så är det (utifrån frågeställningen var han föddes) ointressant att man hittat ett 2000-årigt hus i Nasaret.

  Och även om man (för diskussionens skull) antar att han har levat så är det fortfarande ett väldigt svagt indicium att han skulle ha varit född där.

  Det troligaste är att de som skrev att han föddes i Nasaret i bibeln inte hade an aning om huruvida det fanns en stad eller ej där när de påstådde att han föddes och bara fabulerade ihop något.

  • bluefree skriver:

   @Wunder
   Jag tror att Jesus är en historiks person, där med inte sagt att nya testamentets Jesus är det.
   En anledning varför jag tror Jesus föddes och växte upp i Nasaret, är att han kallades Jesus från Nasaret och inte Jesus från Betlehem, Betlehem historian blev ett senare tillägg, varken Markus evangeliet som är det äldsta eller Johannes evangeliet nämner historien.

   Betlehem berättelsen finns bara i Lukas och Matteus och de motsäger varandra totalt, och inslagen är väldigt mytologiska.

 2. PEA skriver:

  Fakta: Jesus (som är ”huvudperson” i NT) är en historisk person som faktiskt funnits. Det finns oberoende historiska källor som nämner honom.
  Det finns också källor som kopplar honom till just Nasaret. (Och jag talar nu inte om de böcker som ingår i NT.)

  De som skriver i NT om Jesus har inte träffat honom. De bygger på berättelser från andra.
  Men varför skulle de koppla honom till Nasaret om han inte kom därifrån? Nasaret var inte vid den här tiden en så viktig plats att man skulle behöva fabulera ihop en koppling dit.

  Vad gäller hela grejen med Betlehem (och Herodes) så är det långt ifrån tveksamt att det stämmer. Dock spelar kopplingen till just Betlehem en roll i legitimeringen av Jesus i förhållande till de judiska profeterna.

  • bluefree skriver:

   @PEA
   du skriver ”oberoende historiska källor” vilka menar du?
   Vad jag känner till så finns inga samtida historiska källor, det går knappast att kalla NT för samtida heller eftersom de nedtecknades decennier.

 3. J skriver:

  Var hämtar du myten om Jesu uppväxt i Betlehem?… Visar väl mer på din brist i kunskap i vad Bibeln faktiskt säger. Enligt vad jag läser i Bibeln så föddes Jesus i Betlehem. Men därifrån flydde tillsammans med sin familj till Egypten och efter en tid där flyttade de till Nasaret.

  Wunder:
  Det finns mer bevis på denne Jesus än det finns bevis på Julius Ceasar. 🙂

  • bluefree skriver:

   @J
   Den kristna traditionen har upphöjt Betlehem historien till dogm, men håller man sig till nya testmanetet så är bilden inte så entydig, utan det mesta pekar på att Jesus troligtvis föddes i Nasaret.

   Ett intressant sammanhang är Joh 7:41-42, [och några sade: ”Han är Messias.” Men andra sade: ”Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?”] Dessa verser visar tydligt att de inte kände till att Jesus ”föddes” i Betlehem, och det som är mer slående är att de inte blir tillrättavisade, alltså författaren till Johannes kände inte till denna ”sanning” att Jesus var född i Betlehem.

   Det finns mycket starkare bevis för att Julius Ceasar har funnits, eftersom det finns hårda bevis alltså arkeologi och andra oberoende historiska fakta som historiskt bevisar Ceasar existens. Med Jesus så finns egentligen bara nedtecknade hörsägen.
   Jag tror att Jesus är en Historisk person, som var en Judisk lärare och avrättades av Romarna.

   • P skriver:

    Vad sägs då i Lukas kap 2 vers 1-7? Förklaras det inte att Josef och Maria(som då var havande) begav sig från Galileen (Nasaret) till deras stamfaders stad, Betlehem, för att där skattskrivas? Jag läser där i vers 7 att Jesus föddes i Betlehem. Och då uppfylldes väl även orden från Mika 5:2 som återges i Matt 2:5,6?

    Men mycket riktigt så hänvisar du till Joh 7:41 om att folkskaran (vers 40) som inte kände till Jesu bakgrund trodde han var född i Galileen eftersom han växte upp där, efter att de återvänt från Egypten. – matt 2:14,15, 22, 23. Så om du inte undersöker det lite närmare drar du efter en svepande granskning samma slutsats som folkskarans.

    • bluefree skriver:

     @P
     Matteus och Lukas är två olika berättelser, i Matteus så finns ingen resa till Betlehem utan bara ifrån till Egypten efter ca 2 år och sedan till Nasaret.

     I Lukas finns resan från Nasaret till Betlehem till Jerusalem och sedan till Nasaret. här finns ingen Egypten resa eller barnamord.
     I Lukas står det 2:39 När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen.” för att förstå bör du läsa hela sammanhanget från v22 ”Luk 2:22 När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren –”

 4. Simon skriver:

  Nyheten spelar egentligen ingen roll då Jesus inte finns dokumenterad av historiker som levde under tiden, och endast i bibeln. Det är alltså inte alls troligt att han någonsin existerat.

  Jag kan skriva en saga om en kille från New York, att New York finns betyder inte att killen funnits.

  • bluefree skriver:

   @Simon
   Det är korrekt att han bara finns dokumenterad i Nya Testamentet, och mycket är senare tillägg (urban legends), det finns vissa bitar som är indicier på att Jesus var en historisk person, framförallt att texterna inte berättar samma historia och att som vi diskuterar här Jesus födelseort. Nasaret var en liten okänd håla, om allt hade varit ett påhitt så hade Jesus givetvis endast varit född i Betlehem.

   • P skriver:

    Några historiska samtida referenser:

    Flavius Josephus – en judisk historiker (inte kristen) som levde i det första århundradet. Han skrev i ett av sina verk ”Översteprästen [Ananus] lät församla et råd, för hwilket han framkallade JACOB som war Broder med JESUS, hwilken ock kallades CHRISTUS” (Antiquitates Judaicae, XX, 200; i den svenska utgåvan Flavii Josephi Judiska historia, 1749, tredje delen, tjugonde boken, åttonde kapitlet, första stycket) På svenska kallat ”Den forntida judiska historien”

    Även Tacitus, en romersk historiker som levde under senare delen av första århundradet v.t., skrev: ”Deras ledare Kristus hade under Tiberius’ regering korsfästs av prokuratorn Pontius Pilatus.” — Annaler, XV, paragraf 44, B. Cavallins översättning.

    • bluefree skriver:

     @P
     Flavius Josephus var inte ens född när Jesus dog och han skrev ner sina berättelser lång efter evangelierna.
     Sedan finns det mycket som tyder på att någon ivrig kristen har förbättrat Josephus texter om Jesus.

     Tacidus var ännu senare han föddes 55.

     Så dessa kan knappast betraktas som oberoende referenser utan de kan mycket väl ha fått sin information från Kristna och ursprungligen från Nya Testamentet.

 5. R. skriver:

  Men han finns ju omnämnd i flera andra samtida skrifter, så som Naghamurai skrifterna, som är på arabiska och i romerska skrifter från rättegångar och dyl. Därmed inte sagt att nya testamentet-versionerna är korrekta, bara att det funnits en person som väckt uppmerksamhet, levat för ca 2000 år sedan och hetat Jesus.
  Dessa är nog även de ”historiska oberoende” källor som en av de ovanstående omnämner.

  • bluefree skriver:

   @R.
   Nag Hammadi, är texter från andra århundradet dessa texter var gnostiska. Det mest kända är Tomas evangeliet, en intressant text som säker har en del historisk data som övriga evangelier.

 6. Biggles skriver:

  Enligt The Historical Jesus av Bart D. Ehrman så är anledningen till vissa bibelböcker hävdar att Jesus skulle vara född i Bethlehem att författarna försöker uppfylla profetior från gamla testamentet för att på så vis bevisa att han är messias. För att få ihop sina berättelser har dom fått fantisera ihop ganska mycket, och det håller inte, varken logiskt eller historiskt.

 7. R. skriver:

  Jag menade Nag Hammadi

 8. photoimagine skriver:

  Det är väl kanske lite oklart var Jesus föddes, men då slår mig tanken att den frågan kan man ju alltid ställa när han kommer tillbaka…

  Men till dess kan man ju söka vidare i Bibeln.

  God Jul!
  / Imagine

 9. PEA skriver:

  Både Flavius Josephus och Tacitus är mycket riktigt senare än Jesus, men deras historieskrivning hämtar mycket från samtida protokoll etc. Därför kan de mycket väl vara högst relevanta när det gäller att fastslå Jesus som en faktisk historisk person.

  Vad gäller osäkerheten om hans födelseort som ett skäl till att avfärda honom helt så kan jag nämna att det i mitt eget fall står angivet att jag är född i Trollhättan. Men jag är bevisligen född i Vänersborg. Dock var det så att Trollhättan skickade en del födslar till Vänersborg när det var fullt. Men det eliminerar inte min existens. 🙂

  Vi vet alla att Bibeln innehåller många motstridiga skildringar. Det är självklart – vi talar ju om texter som är ett par tusen år gamla. Vissa saker måste ses i ljuset av det man velat uppnå med texterna, t ex att placera Jesu födelse i Betlehem för att gamla profetior om Messias ska uppfyllas. Men detta har endast judisk relavans, och det spelar ingen roll för Jesus och kristendomen.

Kommentarsfältet är stängt.