Richard Dawkins hjälper Haiti

The champion of unbelief Richard Dawkins, Britain’s star atheist scientist” , har startat en förmedling av pengar till hjälporganisation som garanterat inte försöker smyga in sitt religiösa budskap, pengarna skall förmedlas till Läkare utan Gränser och Röda korset.

Vad är vitsen? först trodde jag att de tänkte starta en egen hjälporganisation där det samtidigt kunde passa på att omvända de troende till en icke tro 😉 Alltså göra som de kristna organisationerna, där det egentliga målet är att omvända, frälsa, en förtäckt evangelisation.
De hade varit oärligt och dumt men som nu förmedla pengar är bra.

Här på deras hemsida går det att donera pengar Non-Believers Giving Aid, eller vill man ge direkt till organisationerna går det också bra.

Läkare Utan Gränser och Röda korset, en annan god organisation är Rädda Barnen.

Richard Dawkins skriver varför han startar denna förmedling
Predikanter och tv-evangelister, mullor och imamer, verkar ofta nästan skadeglada över naturkatastrofer – de menar att de är en återbetalning för människors synder, eller för att de ”gjort en pakt med djävulen”. Jordbävningar och tsunamier orsakas inte av ”synd” utan genom de tektoniska plattornas rörelser, och de tektoniska plattor, som allt annat i den fysiska världen, är ytterst likgiltig för människors intressen och likgiltig för mänskligt lidande.

De av oss som förstår denna verklighet har ibland anklagats för att vara likgiltig inför lidande själva. Naturligtvis är det motsatta sant: vi vill inte gömma oss bakom tanken att jordiska lidandet kommer att belönas i ett himmelskt paradis, eller att vi förväntar oss en himmelsk belöning för vår generositet: insikten att detta är den enda liv någon av oss har gör behovet att lindra lidande än mer angeläget.
(Hela texten finns på Non-Believers Giving Aid)

Media: Dagen

Annonser
Det här inlägget postades i Haiti, Religion, Richard Dawkins. Bokmärk permalänken.

19 kommentarer till Richard Dawkins hjälper Haiti

 1. Patrik Tikkanen skriver:

  Vem vet? Kanske Dawkins vill evangelisera ateism i området? Kan kristna hjälporganisationer, så kan Dawkins…
  Finns visst ingen hejd på hans naivitet och nidbild om religiösa människor. Säger väldigt mycket om Dawkins om han tror att kristna hjälporganisationers primära mål är att omvända allihopa. Hur mycket tid har man att hålla på med sådant om det är kaos runt omkring en????

  • bluefree skriver:

   @Patrik Tikkanen
   Dawkins vill förmedla pengar till garanterat ”religions fria” organisationer, det är bra.
   Tänk om Pengarnas går till Pat Robertson eller Livets Ord, där kommer de säkert att använda mycket tid till demon utdrivning, bön, tungotal och bibelläsning, och bygga kyrkor istället för sjukhus och skolor.
   Alla kristna organisationer är säker inte så dåliga, men oftast så är drivkraften inte att bara hjälpa för godhetens sak, utan man vill blidka någon gud, de hänvisas ganska ofta till Matteus 25, alltså allt man gör eller inte gör, gör man mot Jesus, samtidigt försöker man använde biståndet för att omvända mottagarna av hjälpen.

 2. Anders skriver:

  @bluefree
  Du säger ”oftast är drivkraften att man vill blidka någon gud”. Jag tror knappast det! Om Gud finns – vilket är den rimligaste slutsatsen – så lär han inte blidkas av våra hjälpinsatser. Han säger själv att vi inget kan göra för att blidka honom. Kristen tro handlar inte om vad man ska göra utan vem man ska följa. Endast genom att följa Jesus kan vi hitta hem till Gud (Joh 14:6). Och går man i Jesu fotspår så hamnar man bland hungrande, döende, prostituerade, fattiga, ensamma, sjuka, fängslade, utstötta, avskydda, förtvivlade och jordbävningsdrabbade.

  • bluefree skriver:

   @Anders
   Get går att formulera saker och ting olika, men det är inte offrens lidande och behov som styr utan – man gör vad Jesus skulle göra.(wwjd)
   Sedan så kan man knappast komma förbi Matt25 som med piska och morot har format kristenheten, att min nästa är Jesus eller Gud, ”se Jesus i den andre”
   Matt 25:45 ”Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’”
   Det överhängande målet är att människorna också skall bli Jesu lärjungar och på det viset förhindra att de kastas i den eviga eld där masken inte dör.
   Alltså att människor skall fortsätta att tro vidskepelse på andar och demoner, istället för att inse att det enda liv de har är här och nu.
   imaginary friend

   • Anders skriver:

    @bluefree
    Jo, det är offrets lidande och behov som styr. Låt oss då titta vad som står i Matteus 25 – inte bara vers 45 som du hänvisar till. Jesus talar här om vad som kommer att hända när han kommer tillbaka. I Matt 25:37-39 står det så här: ”Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’
    Om vi nu applicerar detta på nöden i Haiti så betyder ju detta att man är helt ovetande om att det skulle vara Jesus som finns mitt ibland de som lider nöd. Det Jesus pekar på är att det är först i efterhand som detta kommer att bli uppenbart. Då kan du knappast hänvisa till kapitel 25 som en morot och piska som format kristenheten och som därmed skulle göra kristnas hjälpinsatser beräknande. Det går inte att blidka Gud genom att göra gott – inte för någon – det är en omöjlighet. Den brittiske författaren C.S Lewis sa mycket klokt en gång att ”Bara den som verkligen försökt att vara riktigt god förstår hur usel han verkligen är”. Istället är livet med Guds en gratis gåva för den som vill ta emot den. När man tagit emot den gåvan vill man följa den som gav gåvan och lämna sin egen självupptagenhet. Då hamnar man bland de nödlidande.
    Så när Richard Dawkins och andra ateister vill hjälpa så gör de det av samma skäl som vi kristna – helt enkelt för att människor lider nöd och behöver vår hjälp. Uttalandet från Pat Robertson om att jordbävningen skulle vara ett straff från Gud är helt befängt. Guds dom kommer, men först när Jesus kommer tillbaka det borde han kunna läsa sig till i Bibeln.

    • bluefree skriver:

     Vet man något om kristendomens drivkrafter så går det knappast att gå förbi dessa verser och kanske än mer Matt28; ”att gå ut i hela världen och göra alla till lydiga hjärntvättade slavar åt Jesus.
     Detta ligger alltid som ett viktigt mål för de flesta kristna hjälporganisationer, det kan finnas undantag bland det mer liberala som tycker att det viktigaste är detta liv.
     Eftersom kristna drivs av föreställningen att detta liv endast är en enda stor prövotid, en språngbräda in i evigheten, så betyder ”lidandet här” inte så mycket som Paulus säger i ”2 Kor 4:17 det viktigaste någon människa kan göra enligt kristna är att ”lära känna Jesus” och få syndernas förlåtelse.
     Så någonstans så försöker de flesta kristna hjälporganisationer också att få in denna aspekt.

     Min filosofi är i mycket att tanken inte spelar så stor roll utan det är resultatet som räknas, så gör biståndsorganisationerna bra saker så är det gott.
     Vad är gott? För en kristen så är en god människa en ”hjärntvättad Jesu lärjunge eller soldat” som lyder Gud, här håller jag inte med utan en god människa är en som åstadkommer gott, en självständig tänkande rationell människa som inte låter sig styras av vidskepelse.

 3. Staffan Bengtsson skriver:

  För en humanist är religion bara åsikter. Åsikter är föränderliga och ombytliga. För en humanist ligger människovärdet i människan, inte dennes tillhörighet. Det finns inget behov av att missionera här eftersom människor redan är människor. Det finns inget behov av att rekrytera till den egna stammen, humanismen är universiell. Kristna skiljer gärna på kristen och ickekristen men det är en falsk dikotonomi som skapar en virtuell rasism och främlingsförakt. Endast för en kristen är det viktigt om någon är kristen eller ickekristen.

  • Anders skriver:

   @Staffan Bengtsson
   Precis så! För nutidens humanister (humanismen hade väl en annan betydelse några år tillbaka?) är den kristna tron bara åsikter. Och då blir såklart den kristna tron bara vidskepelse, humbug och tokigheter. Men nu är det faktiskt så att tron på Gud är den mest rimliga slutsatsen när man bemödar sig om att titta efter hur alllt hänger ihop. Vetenskapliga rön från såväl fysiken som filosofin pekar i den riktningen. Att Gud existerar är den mest rimliga slutsatsen och det är den förklaring som också har den största förklaringsgraden. Letar du efter sanningen i denna fråga så kommer du att hitta Gud – var så säker!
   Mission handlar om att berätta om denna sanning. Att Gud finns, att det finns en mening med livet, att det finns något mer än det vi kan se med våra ögon, att du är värdefull och älskad av Gud, att han vill vara tillsammans med dig i evighet och att det finns en väg tillbaka till Gud genom Jesus.
   För Gud är det viktigt om någon är kristen eller inte men när jag läser det du skriver så låter som om kristna därför på något sätt skulle förakta ickekristna (ja, Pat Robertson låter faktiskt så). Det kan knappast vara en riktig hållning enligt Bibeln. Tvärtom, så kan kristna inte berömma sig av någonting eftersom vi sitter i samma båt som alla andra människor med samma fel och brister inför Gud. Det enda som räknas dem till godo är att de tagit emot gåvan som Gud ger genom Jesus – nämligen förlåtelsen för att vi vänt oss bort från Gud.

 4. Staffan Bengtsson skriver:

  För mig är inte den kristna tron ”vidskepelse, humbug och tokigheter” utan snarare en kulturell identitet som bygger på en acceptans av hörsägen.

  ”Gud” är helt irrelevant i sammanhanget. ”Gud” är bara ett begrepp som förändrats markant över tid och endast förekommer inom de regioner i vilket människor fört begreppet. Gud har ett ursprung och det ursprunget har jag spårat. Det har sina rötter dels i hebreisk förkristen kultur i vilket det sammansmälte traditioner av olika paganska stammar i Kanaan. Dels har det rötter i grekisk filosofi i vilket man sökte ursprungsprincipen. Alternativ till ”Gud” är vatten, luft, den orörde röraren (55 stycken) med mera.

  Fysik och filosofi har inget att erbjuda här, kristendom är kulturell och emotionell och är evolverad att vara anpassad till mänskliga behov.

  Personkulten kring Jesus är inte konstigare än personkulten kring Elvis, Stalin, historiska kejsare eller kungen. Det är så vi är som människor, vissa söker en hjälte i vardagen och Jesus har varit populär häromkring.

  Jag är exkristen ignostiker. Jag lämnade kristendomen dels efter att sökt rörelsens ursprung, dels av moraliska skäl. I det Gamla Testamentets Gud ser jag en typisk krigsherre som inte faller långt från andra krigarhövdingar i moral. En rädd individ som söker bekräftelse genom att ingjuta fruktan. I Jesus ser jag en typisk sektledare som genom manipulation av känslor och retorik skapar följeslagare, en mask man snabbt genomskådar när man gör sig ansträngningen. ”Gud” som begrepp är helt ovesäntligt, Bibeln har gått från människa till människa och har inget att göra med vetenskap. Gudsbegreppets natur är enklast förstådd genom kognitiv psykologi, det är fullt rimligt att lägga värde i ett begrepp man aldrig egentligen kan förklara vad det betyder. Fråga 100 personer vad Gud är och du får 100 svar.

 5. bluefree skriver:

  @Anders
  Du hävdar att ”Gud är den mest rimliga slutsatsen” och påstår att det finns många goda anledning att tro så.

  Kan du komma upp med ett enda vetenskapligt bevis för detta?

  Bevisen måste hålla en viss standard för att vara godtagbara.

  Christopher Hitchens: ‘That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.’

  Det enda ”bevis” som finns om någon Gud är alltid ”the God Of the Gaps”

  • Anders skriver:

   @bluefree
   Ett av de argument som lyfts fram som bevis för Guds existens är det som brukar kallas det kosmologiska kalam-argumentet. Det bygger på följande filosofiska argument för universums uppkomst:
   1. Allt som börjat existera har en orsak
   2. Universum har börjat existera
   3. Därför har universum en orsak.
   Första argumentet är ganska okontroversiellt. Intuitionen säger oss naturligtvis att någonting inte kan komma ur ingenting. Även skeptikern och filosofen Hume medgav att han minsann inte trodde något så absurt som att någonting skulle kunna bli till utan orsak.
   Det andra argumentet stöds också av naturvetenskapliga bekräftelser. Den amerikanske astronomen Hubble som upptäckte 1929 den så kallade rödförskjutningen. Det innebar en revolution bland astronomer – kanhända lika stor som den kopernikanska revolutionen. Hubbles drog nämligen slutsatsen att rödförskjutningen beror på att universum faktiskt expanderar. Hoyle bekräftade därmed genom veteskapliga observationer det som Albert Einstein också hade förutspått. Följer man expansionen bakåt blir universum allt tätare till dess man kommer till en punkt av oändlig täthet där såväl rum, tid som materia börjar existera.
   Världens främsta astronomer (bl.a. Richard Gott) beskriver denna händelse så här: ”Universum startade ur ett tillstånd av oändlig täthet. Tid och rum skapades vid detta tillfälle, liksom all materia i universum”. Den framstående brittiske astronomen Fred Hoyle bekräftar att Big Bang-teorin förutsätter att materia skapas ur intet. Expansionen av universum verkar dessutom inte avta. Astronomerna Sandage och Tammann säger ”… det verkar ofrånkomligt att universum kommer att expandera för evigt” och drar slutsatsen: ”Universum har bara inträffat en gång.”
   Nästa bekräftelse på att Universum har en begynnelse får vi genom termodynamikens andra lag som säger att den användbara energin i ett slutet system alltid minskar och går mot större oordning. Tillämpat på universum säger kärnfysikern Paul Davids att Universum kommer att gå mot sin egen ”värmedöd” men också att ”Universum kan inte ha existerat sedan en evighet eftersom det då redan skulle ha nått sin slutgiltiga jämvikt sedan en evighet sedan. Slutsats universum har inte alltid funnits”. Davis säger också att före universums tillblivelse fanns ingenting, och han menar att vi måste sluta oss till, vare sig vi gillar det eller inte, att universums energi på något sätt tillfördes vid skapelsen som en urbetingelse.
   Förutsatt att det två första premisserna är riktiga så följer helt logiskt den tredje slutsatsen att universum har en orsak till sin existens. Det ser vi både i filosofiska argument men också vetenskapliga bekräftelser. Denna orsak måste dessutom vara icke-orsakad, evig, oföränderlig, tidlös och immatereriell. Orsaken måste dessutom vara en personlig agent som fritt väljer att skapa en verkan i tiden. Slutsatsen blir därför utifrån den kosmologiska kalam-argumentet att det är fullt rimligt och rationellt att tro att Gud existerar.

   • bluefree skriver:

    @Anders
    Har lite svårt för filosofiska argument, filosofin har sitt berättigande inom etik moral politik, men filosofin har inte så stor betydelse när det gäller fysik, biologi eller kosmologi.

    Att påstå att de kosmologiska argumentet är ”bevis för guds existens”, är att gå för långt. Uppfattar att de flesta stannar-upp med att det måste finnas en orsak, men att sedan som de kristna gör, börja beskriva denna orsak, som intelligent, tidlös, allsmäktig, immateriell ………….. och några rader längre ner, en som föddes av en jungfru, gick på vatten, dog på ett kors, och uppstod på den tredje dagen, och snart kommer att komma igen för att döma levande och döda, och att man rent telepatiskt kan prata med detta något.

    Detta något kanske förintades vid skapelsen av universum, det finns ett oändligt antal mer rimligare möjligheter om detta NÅGOT.

    Och om universum har en orsak, så måste orsaken till universums orsak ha en orsak, och om universums orsak inte behöver en orsak – så finns det inget som säger att universum kanske föds och förintas i ett oändligt kosmologiskt kretslopp, eller att vårt universum inte är det enda – det kanske finns ett oändlig antal universums.

    Mig veterligen finns ingen möjlighet att nu kunna veta något om denna orsak, rent empiriskt. Kanske vi kan komma något på spåren när CERN kommer igång ordentligt.

    Att ha en Gud som skapade allt för 14 miljarder år sedan och sedan dess har ingen sett röken av honom – då blir frågan om Gud på något sätt irrelevant, för att Gud överhuvudtaget skall vara relevant så bör det finnas någon anknytning till verkligheten av i dag och inte bara till vilda fantasier och önsketänkande, och övertolkningar av antika bronsålderstexter som helt saknar historisk förankring.

 6. Anders skriver:

  @bluefree
  De filosofiska argumenten jag pekat på handlar om logik och logiken visar på de formella förutsättningarna för att slutledningarna ska vara korrekta. Filosfin spelar en viktig roll inom fysik och kosmologi och alltså på inget sätt obetydlig!

  Jag har pekat på en högst rimlig förklaring för Guds existens med argument som håller och stöds av vetenskapen. Jag tror precis som du att de flesta stannar upp vid att det måste finnas en orsak men inte för att det är orimligt utan däför att man är rädd för konsekvenserna. Finns Gud så får det konsekvenser för mitt liv. Då är livet större än det vi kan se och ta på nu.

  Om Gud kan skapa hela universum från ingeting – vad är då konstigt med att födas av en jungfru, gå på vatten, uppstå från det döda, ha ett mål och mening med människors liv och förmåga att höra bön?

  Den rök du efterlyser har många fått känna doften av. Det är doften av Jesus – Gud själv i mänsklig gestalt! Knappast irrelevant utan tvärtemot vad du påstår snarare historiskt förankrat.

  Det jag hör av dina argument är att du vill se helt naturalistiska förklaringar på allting. Om det inte kan ses – då finns det inte. Om de empriska orsakssambanden inte kan plockas fram – då är är det ogiltigt. Men det är en hållning som gör allting meningslöst och gör människans tänkande meningslöst. Då finns ingen grund för tänkandet, inte heller det tänkande som hävdar din naturalism!

  C.S Lewis skriver:
  ” … ingen beskrivning av universum kan vara sann om inte beskrivningen gör det möjligt för vårt tänkande att innehålla verkliga insikter. En teori som förklarade allting i universum men som gjorde det omöjligt att tro att vårt tänkande är giltigt, vore helt utesluten. För teorin vore själv ett resultat av tänkande, och om tänkandet inte är giltigt, kommer teorin förstås att förstöra sig själv… Det vore som ett argument som bevisade att inga argument är giltiga – ett bevis som på att det inte finns några bevis – vilket är nonsens … Det nervärderar vårt vårt tänkande … till en sådan grad att det inte längre kan stödja naturalismen”

  • bluefree skriver:

   @Anders
   Visst kan filosofin vägleda i en viss logisk-riktning, men ändå så får filosofin/religion vika sig för fakta. Tidigare trodde man att Jorden var universums centrum utifrån religionsfilosofiska resonemang, att människans var skapelsens krona osv.
   Inte allt för länge sedan så sågs de faktum att jorden var en livsduglig planet så som utomordentlig osannolikt – Att Något intelligent måste ha tänkt ut detta.

   I dag vet vi, att jorden inte är mycket mer än ett dammkorn i ett litet hörn av vintergatan, att universum består av miljarder galaxer att sannolikheten inte är så liten att det skulle kunna finnas än flera planeter som skulle kunna härbärgera liv.

   Alla dessa kristna religionsfilosofiska tankar utgår från en felaktig premiss, och det är att bibeln talar sanningen. Gång efter gång så visar det sig att det inte riktigt stämmer.

   Jag tror du har gått på en myt, finns nog ingen skeptiker/fritänkare/agnostiker/icketroend eller ateist som skulle vara rädd för konsekvenserna av en Gud, rädslan finns nog bara hos de religiösa.
   Skulle det finnas bevis och möjlighet att lära känna detta något som du kallar Gud, så skulle vi göra det. Det flesta som har övergett en Guds tro – har gjort det av en enda anledning – det finns ingen god anledning att tro på religionernas framställan av gud – inga goda bevis.

   Och om nu den allsmäktige kristne Guden är ursprunget så finns givetvis inget som han inte skulle kunna göra som att gå på vatten, skriva fel om jordens ålder, få solen att stanna för Joshua, gräva ner dinosauriefossil för att pröva tron, skapa allt på sexdagar?

   Har man börjat tro på gud som skapa allt från ingenting så helt plötsligt finns inget stopp på vilka vidskepligheter som man börjar tro, andar demoner, döda uppstår, sjuka blir helade, gud hör bön, allt detta och mer tror många kristna utan att ha set ett enda litet bevis. Det är något som inte stämmer här.

   Jesus doften är inget annat än en illusion, vad jag förstår så dog Jesus för ca 2000 år sedan. Evangeliernas Jesus kan knappast betraktas som annat än hörsägen.

 7. Staffan Bengtsson skriver:

  Anders, du lyfter fram kristendomens arv i grekisk filosofi. Argumentet introducerades av Aristoteles som dessutom hade enorm påverkan på mellanöstern där Kalam-Argumentet uppstod.

  Det finns ett universiellt skäl till att alla sådana argument misslyckas. Du gör ett felslut när ”Gud” kommer in i bilden. Kalam argumentet säger nämnligen inte mer än att universum har en orsak, steget därifrån till ”Gud” kommer ur kulturell vana. Medan universum kanske har en orsak så leder inte det till att den judeo-kristna rörelsen har ett bättre svar än t.ex. hinduismen, vetenskapen eller… faktum är att Aristoteles själv lyfte fram hela 55 orsaker, såkallade ”orörda rörare”.

  Ditt argument är alltså en fråga, inte ett argument för Gud. Ditt svar ”Gud” är ett av många svar på frågan.

  När vi är vana vid en viss kultur så kan den bli så uppenbar för oss att vi gärna glömmer att vi inte är ensamma. Då kan vi t.ex. anta att de lokala svaren är de enda svaren på mänskliga frågor. Först när vi öppnat upp oss för mänskligheten som helhet förstår vi mångfalden och vi förstår att ”Gud” som svar endast finns här av historiska skäl.

  Ganska länge har man dock vetat att argumentet innehåller sitt eget problem, nämligen att 1 refuterar 3. 1 beskriver en evig kedja, därför är 2-3 endast en länk.

  Att inte verifiera ”Gud” och kristendomens historia har konsekvenser för ditt liv. Jag förstår den känslomässiga trygghet/tröst det innebär att försöka rationalisera sin tro, men man målar bara in sig i ett hörn. De argument du ger här visar på den inre kamp som pågår för att du skall övertyga dig själv om att det du gör är meningsfyllt och inte ett bortkastande av ditt enda liv. Vad du inte gjort är att ställa dig frågan; vem berättade för dig om Jesus/Gud? Vem är det du tror på egentligen? Jag vet att du fått berättat för dig om Jesus/Gud av en människa, en eller några stycken. När du tänker på det kommer du säkert ihåg vilka de var. Kanske föräldrar. Kanske en vän. Kanske lärare. Kanske en präst eller missionär. Kanske människor i din omgivning. I slutändan är det människor du tror på, människor som berättat för dig om Gud/Jesus.

  Du hävdar att om man inte tror som dig så ”söker man naturalistiska förklaringar för allt”… men så är det ju inte. Många som inte tror på övernaturliga förklaringar är muslimer, buddhister, wiccaner, hinduer, zoroastrianer med mera. Det är bara det att de tror inte på samma människor som du tror på, dvs de som berättat för dig om Jesus/Gud. Det är säkert av dem du också lärt dig just att ”de som inte tror söker naturalistiska förklaringar”, en falsk idolisering av dem med andra åsikter. Det är bara en bortrationalisering för att slippa fundera på den obehagliga frågan; vem berättade för dig om Gud/Jesus och vilka skäl har du att tro på dem?

  Det är så mycket lättare att ifrågasätta andra än sig själv.

 8. Staffan Bengtsson skriver:

  Förlåt, en rättning…
  ”Många som inte tror på övernaturliga förklaringar är muslimer, buddhister, wiccaner, hinduer, zoroastrianer med mera.” skulle naturligtvis vara;
  ”Många som inte tror på den judeo-kristna guden är muslimer, buddhister, wiccaner, hinduer, zoroastrianer med mera.”

 9. Anders skriver:

  @bluefree och Staffan Bengtsson
  Det som är logiskt riktigt är också sant. Fakta kan vara svåra att komma åt men när de är odiskutabla så är de naturligtvis också sanna. Därför behöver inte alls filosofins logik vika sig för det som är fakta. Båda står för sanning. Sanning är alltid sanning oberoende av vem som säger det eller var det har sitt ursprung. Därför kan man inte heller avfärda en sanning genom att ge sig på dess ursprung vare sig det är från Grekland, mellanöstern, bronsåldern, bibeln eller KTH.

  Jag har med logikens hjälp (utan hänvisning till någon helig skrift) pekat på att universum har en orsak. Visat att det också stöds av vetenskapen. Jag har också visat att det är fullt rimligt att något utanför universum har skapat allt vi kan se. Detta något måste därför finnas utanför rum, tid och materia. Detta något har dessutom valt att skapa universum av fri vilja annars skulle universum finnas till av ren nödvändighet. Slutsatsen blir därför (fortfarande utan att hänvisa till någon helig skrift) att det är något mäktig, personligt och övernaturligt som skapat vårt universum – alltså det som vi i allmänhet definierar som Gud.

  Slutsatsen är full rimlig och är dessutom mer rimlig än dess motsats – nämligen att Gud inte skulle finnas. Därför är det snarare vidskepligt att mena att Gud inte finns.

  Det är först när vi vill förstå vem Gud är, Guds vilja och avsikt och hur vi ska lära känna honom som de heliga skrifterna kommer in i bilden. Men det är en annan fråga än den vi diskuterar just nu.

  • bluefree skriver:

   @Anders
   Filosofiska argument används när andra metoder inte fungerar.
   ” … filosofin främst studerar sådana problem och begrepp som inte kan behandlas av de andra vetenskaperna” Wikipedia

   Ett filosofiskt argument kan vara falsk eller korrekt eller ingendera .

   Vad vi försöker lista ut kan liknas vid en svart stängd låst låda, ingen har någonsin tittat inuti lådan så vi vet inte vad som finns där. Men eftersom det är en låda så antar vi att det rimliga borde vara att någon har placerat något i lådan, och om någon dessutom har låst den så kan vi rimligt anta att de är något värdefullt, MEN vi vet inte.
   Så då sätter vi igång med att spekulera vad som finns i lådan.

   Och så länge vi inte lyckats öppna lådan så kan vi inte veta vad som finns däri, men vi funderar ändå, för det gör människor, och vi börjar att skapa mönster och samband det är vår hjärna bra på, kanske för bra.

   Religion spekulerar vilt vad som finns i boxen och tillskriver den fantastiska och hemska egenheter, och dessutom börjar man rätta sina liv efter detta som kanske finns i boxen, detta är inte så rationell men vi har friheten.

   Men de nöjer sig inte med detta, utan kräver att andra ska börjar anpassa sina liv till det som kanske finns i boxen, för gör man inte det så hotas man med en evig pina.

   Inom religion finns inte svaret -Vi vet inte – jag vet inte, detta skapar stora problem.

   Att påstå att något är en rimlig slutsatt – utan att visa bevisen för det kanske godtas i kyrkor men inte i vanliga livet, i kyrkor finns en faktor som heter tro.

   Bertrand Russell
   ”Well, there can’t be a practical reason for believing what isn’t true. That’s quite…just I rule it out as impossible. Either the thing is true or it isn’t: if it is true you should believe it and if it isn’t you shouldn’t. And…if you can’t find out whether it’s true or whether it isn’t, you should suspend judgment. But you can’t…it seems to me a fundamental dishonesty and a fundamental treachery to intellectual integrity to hold a belief because you think it’s useful and not because you think it’s true.”

 10. Staffan Bengtsson skriver:

  Anders…
  ”Det som är logiskt riktigt är också sant.”

  Sådana uttalanden görs helt enkelt inte av någon som studerat logik.

  Du har dessutom inte vidrört vetenskap i ditt inlägg. Du har sagt ”vetenskapliga rön från såväl fysiken som filosofin pekar i den riktningen.”.

  Tyvärr tycks du också visa att du inte är så haj på vad vetenskap egentligen är för något heller. Du verkar inte förstå skillnaden på logik, filosofi och vetenskaplig metod. Du verkar inte förstått att varesig Logik, Filosofi eller Vetenskap ägnar sig åt ”sanning” utan vad som är mest trovärdigt/pålitligt.

  Hört talas om humlans flygförmåga?
  Enligt Aerodynamiska principen är det faktiskt helt sant att den inte kan flyga. Mattematiken och Logiken har problemet är exakta verktyg att behandla data med. De kommer att ge ett resultat efter att människan matat verktyget med värden, men det är människor som använder verktyget vilket genererar fel.

  Du har inte med logikens hjälp pekat på att universum har en orsak, du har
  visat att med dina premisser får du ett visst utfall. Det säger inget om huruvida dina premisser är korrekta (se humlan) det förklarar heller inte den non-sequitur du gör av resultatet.

  Att fri vilja inte fungerar är ett annat problem.

  Men handen på hjärtat Anders… inget av det här har du kommit på själv eller hur? Du citerar bara vad andra sagt åt dig utan att ha grepp om vad det betyder. Det skapar en trygghet eftersom du känner dig mindre okunnig och att du har en stabil grund att stå på. Du behöver inte tro mig nu, men fortsätter du som du gör kommer du förr eller senare springa in i en vägg.

  Det kanske lustiga i ditt inlägg är sista biten;
  ”Därför är det snarare vidskepligt att mena att Gud inte finns.
  Det är först när vi vill förstå vem Gud är, Guds vilja och avsikt och hur vi ska lära känna honom som de heliga skrifterna kommer in i bilden. Men det är en annan fråga än den vi diskuterar just nu.”

  Det är nästan som du nervöst försöker undvika att tappa ansiktet genom att retoriskt vilseleda det jag sagt åt dig. Hela ditt resonemang vilar fortfarande på en enda stor non-sequitur du inte behandlat och nej, det är precis din non-sequitur jag tagit upp för dig innan. Villovägar förändrar inte att du står vid ett avgrundsgap och låtsats att det finns en osynlig hängbro till andra sidan. Det är som om du instisterar på att din mattematik är korrekt och att du inte vill diskutera det faktum att humlor kan flyga.

Kommentarsfältet är stängt.