Kristna och Islam – samma värdegrund

KD håller på att förlora sina 4%, så nu flörtar man med Islam.

Är det så stor skillnad på kristendom och Islam ?
i år är de ca 600, och en reformation sedan så är det marginellt.

Förtryck av kvinnor och homosexuella ingår i båda religionerna, så det är i sak samma skit.

Så det är nog lika bra att det slår ihop sina smutsiga påsar.

Media:Dagen1, Dagen2

Annonser
Det här inlägget postades i Islam, Kristendom, Politik, Religion. Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Kristna och Islam – samma värdegrund

 1. Som kristna räknar vi tron som ett värde. SAamma gör muslimerna. I detta värde delar vi plats – trots våra olika läror. Pe.

 2. Gunnar i Stockholm skriver:

  ”Samma skit”? Då är du nog att betrakta som en religiös analfabet. I själva verket är skillnaderna mellan kristendom och islam som natt och dag. Men för dem som hatar religion i allmänhet och kristendom i synnerhet är det förstås väldigt lätt att häva ur sig den här typen av påståenden.

  Ett litet exempel på vad jag menar kan du ta del av här:

  Jesus förkunnade varken kvinnoförtryck eller disriminering, trakasserier, våld och mord mot de icke-trogna. Han predikade kärlek och att vi ska älska och be för våra fiender. Budskapet är således raka motsatsen till Koranens och islams innehåll.

  • bluefree skriver:

   @Gunnar i Stockholm
   Visst är Islam mer mordiskt men det har samma grund Abraham och hans vilja att mörda sin egen son, sedan så har de samma syn när det gäller homosexuella – Ok Islam är mer diskriminerande mot kvinnor.
   Islam vill verkställa alla straffen i detta liv, kristendomen väntar till efter döden, kallas visst helvetet.

 3. Gunnar i Stockholm skriver:

  ör det första: Abraham hade ingen ”vilja att mörda sin egen son”. Det är tyvärr en vanlig missuppfattning hos dem som inte har läst eller velat förstå hela sammanhanget. Den påstådda ”viljan att mörda” bestod i själva verket av att Gud ville testa Abrahams tillit och tro till Herren. Något mord utfördes aldrig.

  För det andra bygger kristendom på Kristus, alltså förkunnelsen av Jesus och apostlarna i Nya testamentet. Där finner du heller inga likheter med Koranens och islams våldsinriktade budskap mot ”de otrogna”, alltså icke-muslimerna.

  Helvetet är egentligen bara ämnat för ondskan. Efter syndafallet rymmer människan både ondska och godhet. Eftersom Gud är både rättfärdig och helig sände han sin egen son Jesus som ett försoningsoffer mellan honom och människan.

  Den som tar emot honom och hans förlåtelse utlovas evigt liv. Den som väljer att förneka honom får själv stå för konsekvenserna vid räkenskapens dag. Det står var och en fritt att säga ja eller nej till Jesus. Därför är ditt påstående ””kristendomen väntar till efter döden” inte relevant. Du väljer här och nu, i det här livet var du helst vill tillbringa evigheten.

  • bluefree skriver:

   Här har du hela bibeltexten finns det något sjukare? eller var det ett sjukt spel? Detta är inte historiska texter det är sagor, kanske det fungerade för 1000 år sedan, men det fungerar inte i dag. Det var sjukt då det är sjukt idag.

   1Mos 22:2-
   ”Gud sade: ”Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.”

   3Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig i väg mot den plats som Gud hade talat om. 4Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. 5Då sade han till tjänarna: ”Stanna här med åsnan, medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er.” 6Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven, och så gick de båda tillsammans. 7″Far”, sade Isak. ”Ja, min son”, svarade Abraham. Isak sade: ”Här är eld och ved, men var är fåret som skall offras?” – 8″Min son”, sade Abraham, ”Gud utser åt sig det får som skall offras.” Så gick de båda tillsammans.

   9När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. 10Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. 11Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: ”Abraham! Abraham!” – ”Ja”, svarade Abraham, ”här är jag.” 12Ängeln sade: ”Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.” 13När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son. 14Abraham gav denna plats namnet ”Herren utser”. I dag säger man ”på berget där Herren blir sedd”.

   15Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham: 16″Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, 17skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer. 18Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske därför att du lydde mig.” ”

 4. Anders skriver:

  Bibelns kvinnosyn;

  GENESIS
  2:22 Eve created from Adam’s rib.
  3:16 Cursed with painful childbirth and domination by husband.
  4:17 Cain marries sister?
  4:19 Man marries two wives.
  12:13-19 Abraham prostitutes wife.
  19:1-8 Rape virgin daughters instead of male angels.
  19:26 Lot’s wife turned into pillar of salt for disobeying god.
  19:30-38 Lot impregnates his two daughters while drunk. (So much for ”family values”!)
  20:2-12 Abraham prostitutes wife – again.
  25:1-6 Keeping many concubines is OK.

  EXODUS
  20:17 Wife as property.
  21:4 Wife and children belong to master.
  21:7-11 OK to sell daughters. Female slaves can be used for sex.
  Polygamy permitted. Unwanted female slaves can be set ”free” without payment of money.
  22:18 Kill witches.

  LEVITICUS
  12:1 Childbirth a sin, Women unclean after childbirth.
  15:19-32 Menstruating women are unclean.
  20:10-16 Death penalty for homosexuality and various sexual transgressions.
  21:7 Priests must not marry prostitutes or divorcees.
  21:9 Burn daughters.
  21:13-14 Priest must marry virgin, not ”used” woman.

  NUMBERS
  1:2 Census lists only men – women do not count.
  5:11-31 Fidelity test for women only.
  30:1-16 Woman’s vow invalid unless approved by her father or husband.
  31:17-18 Kill all except virgins. Keep virgins for yourselves.
  CH 12 Miriam punished for rebuking Moses.

  DEUTERONOMY
  20:14 Take women, livestock as plunder.
  22:13-21 Stone non-virgin bride.
  22:23-24 Stone rapist and rape victim.
  22:28 Rape victim must marry rapist; rape victim’s father compensated for depreciation of his property.
  25:11-12 Cut woman’s hand for touching foe’s penis.
  24:1-5 Man can ”send” wife from HIS house. Man must not marry ”used” woman.
  28:18 The FRUIT of your womb will be cursed – eclectic ”pro-life” verse!

  JUDGES
  5:30 Women are spoils of war.
  14:20 Samson gives wife to another man.
  16:1 Samson visits prostitute.
  CH 19 Concubine pack-raped and butchered.
  21:10-12 Slaughtered all inc. women and children. Saved virgins for wives.
  21:21 Abducted girls for wives.

  RUTH
  Ruth shags Boaz.

  1 SAMUEL
  15:2-3 Attack Amalekites, kill men, women, children and livestock.
  22:19 Kill all inc. infants and livestock.
  21:4-5 Men avoid defilement with women.

  2 SAMUEL
  5:13 David took many wives and concubines.
  CH 13 Ammon rapes his own sister.
  16:21-22 Absalom sleeps with his father’s concubines.
  6:20-23 Mischal punished with bareness.

  1 KINGS
  11:3 Solomon had 700 wives and 300 concubines.

  2 KINGS
  9:30-37 Brutal murder of Jezebel.

  2 CHRONICLES
  15:13 Put to death unbelievers.
  11:21 Hoards of wives and concubines.

  ESTHER
  CH 1-2 Queen Vashti dethroned for disobedience; setting ”bad” example to all other women.

  PSALMS
  51:5 Sinful since conception.
  127:3 Sons are heritage from god.
  137:9 Seizes infants and dashes them against rocks.

  PROVERBS
  CH 5 Beware of wicked women!
  CH 7 More of the above.
  6:24 As above.
  31:3 Do not waste strength on women.

  ISAIAH
  3:16-26 Lord punishes haughty women.
  4:4 Filthy women.
  13:16 Ravish wives, dash infants.
  19:16 Will be like women! (insult to Egyptians)

  EZEKIEL
  9:6-7 Slaughter all including children.
  CH 16 Prostitutes, stoning, promiscuity…
  CH 23 Tale of two adulterous sisters – reads like the script of a pornographic film. I bet you weren’t told this story at Sunday school!

  HOSEA
  13:16 Rip pregnant women, dash little ones. (Another ”pro-life” verse!)

  NAHUM
  3:4… wanton lust of a harlot… prostitution… witchcraft.
  3:5 I will lift your skirts over your face!
  3:13… Your troops are all women. (insult to Nineveh)

  MATTHEW
  5:32 Husband can divorce wife for adultery. Can wife divorce husband for the same?
  CH 25 Sexist tale of ten virgins.

  LUKE
  2:22 Mary must be purified after birth of Jesus.
  2:49 Jesus rebukes his mother.

  I CORINTHIANS
  11:2-10… Woman created for man.
  14:34 Women must be silent in churches.

  EPHESIANS
  5:22-24 Wives must submit to husbands in everything.

  COLOSSIANS
  3:18 Wives submit to husbands.
  3:22 Slaves must obey masters in everything.

  I TIMOTHY
  2:11-15 Woman must not have authority…she must be silent. Women can be saved with childbearing.
  5:9-10 Widows should be faithful to husband and must wash saints’ feet.

  1 PETER
  2:18 Slaves submit to masters, even masters who are harsh.
  3:1 Wives submit.
  3:5-6 Sarah calls husband master.

  REVELATION
  CH 17 Destroy great prostitute.
  14:4…they did not DEFILE themselves with women but kept themselves pure.

 5. Gunnar i Stockholm skriver:

  @Anders:

  Och vad vill du säga med alla de här lösryckta bibelverserna? Givetvis måste de läsas i sitt sammanhang för att förstås på rätt sätt. Den här typen av citatteknik syftar bara till att misskreditera och vanställa Bibeln och ge utlopp för dess belackares fördomar och förutfattade meningar mot kristen tro.

  Tyvärr har det i alla tider funnits människor som läser Bibeln som Hin Håle själv sägs göra. Den här typen av vulgärretorik har ingenting i en seriös diskussion att göra.

 6. Staffan Bengtsson skriver:

  Gunnar, tror du på det själv eller tror du de som läser ditt svar är idioter?

  Anders inlägg visar den kontinuitet som genomsyrar hela bibeln. Jag hade kunnat fylla ut bibelpassagerna med det tredubbla, förklarat deras kontext i bibeln, dess idéhistoriska sammanhang, följt av de 2000 efterföljande åren av kvinnoförtryck.

  Kontinuiteten förklarar sammanhanget, den är kontext. Dess ensidighet är i den här frågan slående.

  Den diskussion som är värd att ta kring ”kristen tro” är när folk kallar humanism för kristendom (Patrick Engströms inlägg). Förklaringen är att kristendom är en identitet, inte en intellektuell verksamhet. Man har ingen relation överhuvudtaget till kristendomens urkunder eller historia. Majoriteten har aldrig läst bibeln, de som gjort det brukar snabbt bli exkristna.

Kommentarsfältet är stängt.