Antigen finns Gud eller så finns h@n inte

Läst en artikel ”Kan man hitta Gud i atomerna?SvD skriven av Bengt E Y Svensson – professor emeritus i teoretisk fysik vid Lunds universitet. Han funderar på samspelet mellan teologi och naturvetenskap.

Konklusionen verkar vara detta:

”Teologi som studier av religionens yttringar är självfallet OK. Men konfessionell teologi som försvar för en (kristen) tro: Nej! Jag har som utomstående agnostiker helt enkelt ingen referensram där jag kan placera Gud. Kan man till exempel ens vara säker på att det är samma Gud som olika personer inom en och samma trosriktning åsyftar? Att inte ha en sådan referensram är oerhört frustrerande.
Ingenting av detta talar naturligtvis mot att det skulle finnas en Gud,… (SvD)”

Går det att bevisa att Gud finns eller inte? Om man definierar Gud på ett speciellt sätt, säg att man tror att Gud hör bön, att det finns en Gud som interfererar i världen. En sådant gudsfenomen går att testas – avfärdas eller anses som rimligt.

Så det går inom rimliga gränser utesluta vissa typer av Gudar, vi behöver inte ägna tid och energi för att pröva alla typer av Guds idéer som finns. Det finns ingen i dag som försöker bevisa Thor, Odens eller Shivas existens och vilken påverkan de har på våra liv, de ligger alltför långt bortom det rimliga, borta från verkligheten att någon överhuvudtaget skulle komma på idéen att skriva en bok eller försöka argumentera för en sådan Gud.

Inom denna kategori orimliga Gudar befinner sig de Ambrahamitiska Gudarna, vi behöver bara läsa lite ur deras urkunder ”heliga texter” för att förstå och kritisk granska religionernas anspråk och bärande berättelser – mot historia arkeologi och vetenskap för att upptäcka att någon Gud finns i alla fall inte där.

Men definierar man Gud som Albert Einstein ”Spinozas gud” då blir det intressantare.

Annonser
Det här inlägget postades i Religion. Bokmärk permalänken.