Kvinnor kan tacka kristendomen

För …

Rätten till sin sexualitet
Rätten till skilsmässa
Rätten att inte brinna på bål
Rätten till preventivmedel
Rätten till jämlikhet
Rätten till rösträtt
Rätten till att inte vara fjättrad vid köket

eller hur var det, är det inte så att de kristna alltid har varit motståndare till allt gott och kommit sist med på tåget, se på homosexuellas rätt i dag.

Det fanns visst en tid i vår historia före upplysningen när kristendomen regerade den kallades visst den mörka medeltiden.

Har för mig att vi försöker att skilja mellan kyrka religion (vidskepelse) och stat. Religion är en privatsak som tro på astrologi. Skolor ska inte vara en plattform för nyrekrytering till kyrkan, skolan skall lära ut kritiskt tänkande och verklig kunskap.

Media

Kristendomen bör ha en särställning i undervisningen (SvD)
S-riksdagsman: Granska kyrkors aktiviteter i skolan (Dagen.se)

Annonser
Det här inlägget postades i Abort, Kristdemokraterna, Kristendom, Kyrkan, Politik, Religion, Satir, Skolor. Bokmärk permalänken.

13 kommentarer till Kvinnor kan tacka kristendomen

 1. Gunnar i Stockholm skriver:

  Jag håller med. Skolan ska lära ut ”kritiskt tänkande och verklig kunskap”. Och detta krav på kritiska tänkande gäller givetvis lika mycket skolans indoktrinering i bland annat evolutionsteorin och att ateismen ofta tas som en ”neutral” utgångspunkt i undervisningen och i de flesta skolböcker. Vad som anses vara ”objektivt” och ”neutralt” står och faller till stor del på betraktarens egen livsåskådning och religiösa tro. Den omständigheten bortser ateisterna alltför ofta ifrån.

  • bluefree skriver:

   All vetenskap och kunskap måste vara ateistisk, det finns ingen vetenskap som tar med något gudaväsen i sina ekvationer. Typ att atomerna rör sig eftersom Gud tillåter det med sin magiska kraft 😉

   Ateist betyder bara att det är någon som inte tror på någon gud eftersom det saknas ”Bevis”. Ateisms är ingen filosofi eller kunskapsbärare, utan bara ett konstaterande som att något är blått. Däremot så är många ateister, agnostiker och icke troende humanister – men det finns också kristna humanister.
   then a miracle occurs

   Evolution är inte en värdering eller något som bryr sig om gud finns eller inte, utan evolution är ett faktum, evolution beskriver bara en naturlig process som går att verifiera med vetenskapliga metoder, som fossil, DNA, biologi osv.
   science-creation

   • Anders skriver:

    @bluefree
    Du säger: ”All vetenskap och kunskap måste vara ateistisk, det finns ingen vetenskap som tar med något gudaväsen i sina ekvationer”.
    Varför måste den vara ateistisk? Vetenskapen ska väl vara öppen och inte i förväg stänga de vägar som spåren leder till.
    Det ironiska i det du säger är ju att du i och med det faktiskt förordar den högra bilden (som du visar här ovan) genom att säga att ingen annan tolkning än den ateistiska får göras.

    • bluefree skriver:

     Om jag vänder på det lite forskarna kan var buddister hinduer kristna eller inte troende, men när det går in i labbet eller kikar ut i rymden, så kommer alla oavsett tro inte spana eller ”räkna” med gud i sin forskning. Men jag ser iofs inte varför det inte bör vara så överallt, och speciellt i skolor. Den enda verkliga kunskapen är den vetenskapliga.

     • Anders skriver:

      Varken buddister, kristna aller icke troende ska, när de bedriver vetenskap, förutsätta en slutsats. Därför har du fel när du säger att vetenskap måste vara ateistisk, eller att skolan för den delen måste vara ateistisk. Det vore att att säga att både forskaren och eleven måste omfatta en given doktrin utan att ifrågasätta den.

      • bluefree skriver:

       @Anders
       Du skriver
       ”Varken buddister, kristna eller icke troende ska, när de bedriver vetenskap, förutsätta en slutsats.” Håller med.
       Ateism är ingenting den förutsätter ingenting ateism är neutral, finns det bevis för en Gud sluttar alla med att vara ateister.
       På den tiden när man hade Gud med i ekvationen så tillskrev man typ blixten guden Thors ilska, i dag försöker vi hitta den verkliga orsaken. På Jesus tid trodde man att sjukdomar var orsakade av demoner, i dag vet vi att det inte är så, utan att det är virus bakterier osv.

 2. Andreas skriver:

  Du glömde att nämna alla de universitet och skolor som startades av kristna och som finns kvar än idag. Harvard, Yale, Oxford osv.

  • bluefree skriver:

   Det blir ofta någon form av pajkastning (från min sida också), men man kan fråga sig; vad är det som faktiskt kristendomen har åstadkommit?
   Allt som har hänt i västvärlden från år400-1900 har gjorts av ”kristna” det är som att säga att allt Barack Obama eller Göran Persson har gjort är på grund av deras ”kristna tro”. Drivkraften till deras gärningar är ju inte bara den kristna tron.

   Högt på den kristna prioriteringen har knappast utbildning eller människan befrielse från den rådande ordning stått utan slavar skulle förbli slavar kvinnor skulle underordna sig männen i allt homosexuella förtjänade döden och all överhöghet var instiftat av gud, och detta eftersom jordens undergång var nära förestående.

  • Camilla Grepe skriver:

   Hur länge har du tänkt att vi ska tvingas betala på den ”tacksamhetsskulden”? Och hur?

 3. Gunnar i Stockholm skriver:

  @Bluefree:

  Du har nog missuppfattat vetenskapens roll och begränsningar. Vetenskapen har på inte sätt fastlagit att ”evolutionen är ett faktum”. Det påståendet stämmer ifråga om så kallad mikroevolution men gäller inte makroevolution.

  Ännu mindre är själva evolutionsteorin ett ”faktum”. Däremot har många populärvetare som bland andra Richard Dawkins för (o)vana att kalla evolutionsläran för just ett ”faktum”.

  Många vetenskapsmän är själva kritiska till att evolutionsivrarna närmast gör en religion av den här förklaringsmodellen för livets påstådda ”utveckling”. De inser den vetenskapliga metodens begränsningar när det gäller att hitta godtagbara förklaringar för skeenden i en förgången tid.

  Under de senaste århundradet finns även många exempel på evolutionstroende forskare och vetenskapsmän som senare i livet har förstått att evolutionsteorin har väldigt stora begränsningar. De har då insett att fakta och bevis l långt större utsträckning stödjer skapelsetanken i stället för en ”utveckling” med enbart slumpen och det naturliga urvalet som enda motor.

  Samma slutsats döljer sig bakom det faktum att den övervägande delen av alla Nobelpristagare i bland annat fysik och biologi har deklarerat att de antingen är öppet kristna eller har en allmän tro på en ”högre makt” utifrån livets enorma komplexitet.

  De här skämtteckningarna med ”The scientific mehtod” respektive ”The creationist method” beskriver ganska träffande själva dilemmat. De forskare och vetenskapsmän som kritiserar evolutionsteorin hävdar att den ivrarna för den modellen ställer upp en ram, där fakta och forkning som passa in.

  Du tror alltså att de skämtbilderna bara illustrerar de skapelsetroende forskarnas arbetsmetod. Men i själva verket är de minst lika tillämpliga på de evolutionstroende forskarnas våld på den vetenskapliga metoden och dess begränsningar. Mycket står och faller med vilka ”glasögon” som vi studerar fakta och verklighet med.

  • bluefree skriver:

   Inom alla nivåer av medicin och biologi så är evolutions teorin allenarådande. Ta bara det här med resistenta bakterier.
   Darwins teori har inte försvagats det minsta under alla dessa år utan tvärtom.

   Revolutionen inom DNA har helt slagit undan fötterna på ID förespråkarna.
   Francis Collins (DN.se), en bekännande kristen har varit med att leda detta projekt, han har skrivit boken The Language of God, han har inte problem med evolution, han kan inte blunda för fakta och den största falangen inom kristenheten katolska kyrkan förnekar inte evolutionen, de tror givetvis att Gud är där och petar med det är en annan fråga.

   Men en Gud som söker stöd i våra ofullständiga kunskaper – God of the Gaps – kommer att befinna sig på ständig reträtt. ” (Dn Nils Uddenberg)

   Du skriver ”Många vetenskapsmän är själva kritiska till att evolutionsivrarna..” det är nog få – kan du namnge några biologer eller naturvetare som tror på ID?

   Här kan du läsa om en som tidigare var kreationist men inte längre.
   http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=184542
   Jag har själv tidigare kallat mig kreationist, men efter att ha studerat vetenskapliga argument för både kreationismen och evolutionen har jag valt att acceptera evolutionsteorin.”Magnus Björk

   Diskussionen om evolutionens ställning finns inte bland forskarna utan är nog bara en diskussion hos kristna.

 4. Gunnar i Stockholm skriver:

  @Bluefree:

  Ännu en gång upprepar du en gammal missuppfattning bland ateister, nämligen att ”ateism är neutral”. Ateismen är ett förhållningssätt utifrån betraktarens ögon. På samma sätt förhåller det sig med tron på Gud. Förhållningssättet står och faller alltså med vad vi bedömer vara den rimligaste förklaringsmodellen.

  Varken du, Christer Sturmark eller andra ateister kan bevisa er icke-tro på att Gud inte finns. Lika lite – ska villigt erkännas – kan vi Guds-troende strikt vetenskapligt bevisa att Gud faktiskt finns, även om vi anser att observera fakta och den långa kristna, personliga erfarenheten ger mycket starka indicier för vår tro. Tro på Gud står alltjämt mot den ateistiska tron.
  Ditt resonemang om att ”ateism är ingenting den (vetenskapen) förutsätter” stämmer inte. Särskilt påtagligt är detta axiom i evolutiionsteorin. Den kom ju början till som ett sätt att förklara livets påstådda utveckling utan Guds existens. Och så är det fortfarande. Fakta och bevis tolkas här på ett sätt som ska passa in i den på förhand givna ramen – utvecklingsläran.

  Här styrs ju forskarna på ett uppenbart sätt av en på förhand given slutsats – att Gud inte existerar! Ett sådant förhållningsätt i forskningen är givetvis inte objektivt. Med andra ”glasögon” hos forskarna och andra betraktare och ett annat paradigm hade samma fakta och bevis lika bra eller bättre kunnat passa in i skapelsemodellen.

  I din föreställningsvärld, där antagandet att Gud inte finns, blir det med andra ord i praktiken omöjligt att observerbara fakta stödjer Guds existens. Orsaken är ju att du på förhand har utdefinierat den förklaringsmodellen. Ateismen är således på intet sätt ett obektivt förhållningssätt inom vetenskaplig forskning.

  Den här missuppfattningen bland ateister har många tidigare evolutionstroende forskare och vetenskapsmän påtalat. Med hjälp av en mer öppen attityd till alternativa tolkningar har de dragit slutsatsen att fakta och fynd bättre stämmer överens med en Guds skapelse än som ett resultat av slumpen och naturligt urval.

  I det här sammanhanget får vi också komma ihåg att evolutionsteorin bara är en förklaringsmodell för livets påstådda utveckling. Den här teorin har alltså inget att säga hur och varför livets första molekyler och den ”enkla” (men oerhört komplexa) cellen kom till. Där står sig ateismen och evolutionsläran sig alltjämt slätt.

Kommentarsfältet är stängt.