Religionens undergång – Internet

Internet

Många har förutspått religionens undergång och har haft fel, tills nu.

Givetvis kommer religionen att vara kvar i någon ”lite” form eftersom religion är något som människor har skapat och troligtvis har ett visst behov av. Människan är ett flockdjur – vill tillhöra ett sammanhang och behöver ritualer som kan ge en viss mening åt livet.

De fundamentalistiska religionerna med totala sanningsanspråk – deras inflyttade har för alltid spelat ut sin dominanta roll. Kriget mot religion och vidskepelse började vid upplysningen – Dagen ”D” – var när internet började få genomslag, och den slutgiltiga segern är nog inte så långt borta. Ett paradigmskifte håller på att inträffa i historien – globalisering – och en avgörande roll i informationsspridning är internet.

Och varför denna tvärsäkra profetia …. internet är de tveeggade svärdet som dödar draken.
1 – Ingen religion överlever kritisk tänkande och granskning , all religion bygger på blind tro.
2 – Vill någon finna sanningen om religion – så finns information lättillgänglig
3 – Så rationella människor som har förmåga att värdera information och vågar tänka lite kritiskt kommer att överge de nuvarande religionerna.

Nu finns det delar av världen där denna utveckling inte riktigt har satt fart – men inom några decennier så kommer globaliseringen blomma ut och befria människor från vidskepelsens mörker. Att överge religionen inom vissa kulturer innebär socialt självmord, och kan dessutom innebära fara för livet.

Detta kommer att göra att de som blir kvar i religionen tyvärr kommer att vara de mindre mentalt bemedlade och mest fundamentalistiska.

Tidigare i historien så hade kyrkorna och religionen informationsmonopol, så är det inte längre.

Ett exempel
Religion Author Bart D. Ehrman on the Bible’s Contradictions – March 15, 2010, 11:00 AM ET – THE WALL STREET JOURNAL

(denna blogg är mitt bidrag för att döda draken)
KILL THE DRAGON

Bloggare http://www.skepticmoney.com/will-the-internet-kill-religion/

Media:
Kristendomen är på frammarsch (dagen)

Amerikansk apologet: Internet största hotet för kristendomen (dagen)

Annonser
Det här inlägget postades i Internet, Religion. Bokmärk permalänken.

16 kommentarer till Religionens undergång – Internet

 1. Phil Ferguson skriver:

  Thanks for the repost. Keep fighting the good fight!

 2. Pekka S skriver:

  Jag tror tyvärr att du är lite för optimistisk. Det fanns säkert många som trodde att boktryckarkonsten skulle ta död på religionerna också, men bevisligen blev så inte fallet.

  • bluefree skriver:

   Tror att det finns skillnader på boktryckarkonsten och internet. På den tiden var det bara eliten som kunde läsa, och det var kyrkorna som tryckte sina böcker.
   I dag så kan vem som helst starta en blogg eller publicera sina åsikter på Youtube. Nu är jag väldigt partisk, men jag tycker mig se att de icke troende leder kampen på bl.a. på Youtube, testa en sökning på ”Jesus” på Youtube. Men nog kommer det att ta tid, och givetvis så kommer religionen att anpassa sig till verkligheten, många kristna tror ju inte längre på bibeln eller på skapelsemyten utan de religiösa börjar likna Jonas Gardell, och det är ju mycket positivt, den farliga religionen är den dogmatiska med totala sanningsanspråk, som kräver att alla andra skall anpassa sig till deras osynlige väns vilja.

 3. Kristian skriver:

  Jag tror också att det är väl optimistiskt. Det finns mer information än någonsin, men man kan ju bara ta till sig en liten del av den. Vilka delar kommer människor då att välja? I stor utsträckning sådan information som stryker dem medhårs. Man tror det man vill tro och hör det man vill höra. Idag är det möjligt att fylla sin tid med information som bara styrker den egna åsikten, även för den som har en mycket smal eller extrem åsikt. Vad motståndarna säger spelar mindre roll, för det ignorerar man.

  • bluefree skriver:

   Det är sant – men när tvivel och de kritiska frågorna börjar komma, då kommer man att söka informationen själv på Google eller Youtube, den möjligheten hade inte tidigare generationer. Nu kan alla följa debatterna mellan kristna och ateister som denna Christopher Hitchens v. Dinesh D’Souza, denna möjlighet fanns inte tidigare. Något har förändrats – för ett antal år sedan så hade inte debatten mellan Ulf Ekman och Christer Sturmark varit möjligt, allt detta kommer att förändra tänkandet och påverka religionen förhoppningsvis till det bättre. Det finns många internet forums för för ex-kristna ex-mormoner ex-katoliker ex-muslimer osv, har svårt att se att detta inte kommer att påverka dagens unga. Den äldre generationen kommer givetvis inte att beröras så mycket. Det största hotet mot religion är öppenhet demokrati, fri information och kunskap.

 4. Samuel Johansson skriver:

  Den tro som större delen av mänskligheten burit på genom alla tidsåldrar, är inte helt oinformerad. Förnuftet säger människan att varje händelse måste ha en tillräckligt stor orsak, så när människor ställt sig den yttersta existentiella frågan har det varit ett enkelt och logiskt steg att anta att världen i sin helhet är orsakad av en kraft större än världen och större än människan, en hyperpersonlighet (eftersom människan äger personlighet, fri vilja, självmedvetande etc.) med evig existens, dvs vara oorsakad.

  Men själv skulle jag vara agnostiker om det inte vore för en viss, oerhört trovärdig person: Jesus, Marias son. Ingen väger tyngre i historiens persongalleri; resten, inklusive Sokrates et al, väger lätta som fjädrar i jämförelse (Hawking väger lite mer). ”Människosonen” ensam får mig att tro på en personlig gud och att denne engagerar sig för sin mycket märkvärdiga skapelse, människopärlan i den mussla som heter biosfären i det hav som heter universum.

  • bluefree skriver:

   Tillgång och svaghet är den mänskliga hjärnan, vi vet att allt troligtvis har en orsak, och har vi inte haft tillräckligt med goda bevis har människan ändå hittat orsakssamband – som inte funnits. Människan har en fantastisk förmåga att se mönster och dra slutsatser och ibland felaktiga.

   Det rationella är att inte dra förhastade slutsatser ”And…if you can’t find out whether it’s true or whether it isn’t, you should suspend judgment.” Bertrand Russell, jag är ingen (A)teist utan (a)teist jag tror inte på bevisen som religionerna har lagt fram för deras Gudar. Och bevisen för Jesus är inte så starka som dom borde vara med tanke på allt som tillskrivs honom av de kristna.

   Gör ett tankeexperiment och transportera hela historien med Jesus till nutid säg Vietnam, hur mycket bevis skulle du kräva för att tro på allt som tillskrivs Jesus – bota sjuka, gå på vatten, förvandla vatten till vin (min favorit), uppväcka döda, död uppstå på tredje dagen kunna gå genom väggar, ryckas upp till himlen osv, osv. Hur mycket bevis skulle du kräva för att tro en sådan story?
   Saken blir knappast bättre av att säga att det hände för 2000 år sedan. Utan tvärtom vi vet att hörsägen uppstår ganska lätt speciellt hos vidskepliga människor. Jag tycker nog att det rationella är att du förblir agnostisk till det hittats mer solida bevis.

 5. Samuel Johansson skriver:

  Bevis? Bevis finns inte för vare sig en speciell gud eller någon religions sanning. Allt handlar om argumentens styrka och källornas trovärdighet. Hur sannolikt är det att alla parametrar av en ren tillfällighet är exakt inrättade för ett antropiskt universum? Sannolikheten är oändligt liten, dvs noll. Eller att universums samlade energi framkallat sig sig själv ur intet? Mindre än noll. En grundläggande huvudsats inom fysiken är att energi inte kan skapas eller förintas, kallad energiprincipen. Av detta följer en enkel men häpnadsväckande slutsats: det finns ingen fysisk förklaring till universums uppkomst.

  Teorin om Big Bang utgör ”bara” ett konstaterande av att universum har en startpunkt ur vilken rummet, tiden och all energi och materia har sitt ursprung, och att denna punkt skall uppfattas så bokstavligt som möjligt. Vilket framkallar två frågor: Vad fanns i denna punkt som kunde åstadkomma vårt vidunderliga universum? Och varifrån kom dess så oerhört potenta innehåll?

  Den första frågan kan vetenskapen besvara. I startpunkten fanns en fantastisk mängd energi i form av exciterade fotoner (ljusenheter). Fotoner, vars energi är oskapbar och oförstörbar, har en mycket speciell men relativt okänd egenhet som de verkar vara rätt ensamma om: oändligt många fotoner kan packas in i ett mycket litet rum, en planckenhet liten. Det finns ingen gräns för hur många de kan bli.

  Det enda som händer när de packas samman är att ljusintensiteten, temperaturen och energin stiger till allt högre nivåer, omöjliga att föreställa sig. Stephen Hawking talar om en hetta många miljoner biljoner triljoner grader stark i kosmos första ögonblick i vilket fotoner fusionerar till övriga elementarpartiklar under det att punkten exploderar och blir till universum.

  Det är ur sammangjutningen av miljarder grader heta fotoner hela vår synliga värld fötts och består av än idag. Synlig materia är innerst inne energiskt ljus/bunden energi. Energipaketen, fotonerna i atomerna som bygger våra kroppar, är alltså fjorton miljarder år gamla och still going strong. Vi är urljusets barn.

  Men varifrån kom all denna energi? Det kan vetenskapen inte svara på. Frågan och svaret blir bokstavligt talat metafysiska. För enligt principen om energins bevarande kan energi vare sig skapas eller förintas av någon materiell kraft; den kan endast omvandlas till olika energiformer: solljus, rörelseenergi, elektricitet, elljus etc., vilka i sista hand landar i obrukbar entropi, lågintensiv värmestrålning. Den enda rimliga förklaringen blir då att en ickemateriell storhet, en osynlig skaparmakt, obunden av fysiska naturlagar, skapade denna urenergi i form av fotoner ur intet. Hur gick det till?

  Omöjligt att veta, men för en gudstroende står svaret klart: med ett maktord, en ljusbefallning från den allsmäktige: ”Varde ljus!” . Denna förklaring är desto trovärdigare i vetskapen om att vi har en skriven uppenbarelse (1Mosebok1) om denna ljusets skapelseakt nedtecknad av Mose tre tusen år innan någon människa kände till ljusets natur och dess många följdverkningar under universums långa historia. Av Guds ljus är du kommen är den mest trovärdiga slutsatsen.

  Vad gäller Jesus är det hans ethos som ger honom trovärdighet, inte mirakelberättelserna. Passionsberättelserna sedda i ljuset av Gamla testamentets profetior väger tyngst – ingen väntade sig en sådan Messias. Ingenting i den judiska kulturen förebådar Jesusgestalten, som alltså är en anomali och därför trovärdig som bevittnat fenomen. Samma sak med berättelserna om Jesu möten med kvinnor, horor och andra utstötta – fullständigt otänkbara och just därför sällsynt trovärdiga som vittnesskildringar. Miraklen är lika otroliga som energins skapelse men om det finns en gud som klarar det ena är det andra en bagatell.

  • bluefree skriver:

   Håller i stort med tills du skriver
   ”Den enda rimliga förklaringen blir då att en ickemateriell storhet, en osynlig skaparmakt, obunden av fysiska naturlagar, skapade denna urenergi i form av fotoner ur intet. Hur gick det till?”
   Är det inte ärligare att säga att vi inte vet? Samma historia upprepas hela tiden, om vi inte vet så måste det vara Gud som orsakat detta ”The God of the Gaps
   Hade mänskligheten haft den inställningen så hade vi inte lyckats med några framsteg. Jesus trodde att sjukdomar var orsakade av demoner, i dag VET VI att det inte är så.
   Eftersom vi inte vet försöker vi hitta svaren på materians innersta som i anläggningen i CERN, det är det som all forskning går ut på.
   I en beviskedja så måste alla länkarna hålla för påfrestning, och den svagaste länken i ditt resonemang är Bibeln.
   Det räcker med att läsa de tre första kapitlen i 1 Mos för att inse att här finns inte många rätt, och helt övertygad blir man när den talande ormen dyker upp. Att överhuvudtaget använda Bibeln som ett argument om universums tillblivelse när inte ens beskrivningen av månen eller stjärnorna håller förskolenivå, är för mig obegriplig.
   En lika bedrövligt svag länk är Jesus och profetiorna, läs Matteus evangeliet och kolla hur många gånger han skriver ”För att det står skrivet”, det är helt uppenbart att han hittar på en historia allt eftersom han hittar verser i GT som han tycker skulle passa på Jesus. Ta historien med Egypten flykten t.ex. eller barn massakern i Betlehem.
   Bibeln håller inte måttet utan är en blandning av hörsägen myter, politiska texter , religiös propaganda och lite historia.

   Jag tvivlar inte på en historik Jesus men han är inte den samma som finns beskriven i evangelierna, där kan man säkert hitta stoft till den historiske Jesus men man måste också kunna sovra bort agnarna från vetet 😉

   Cirkelresonemanget fullbordan tar du när du skriver ”men om det finns en gud som klarar det ena är det andra en bagatell.” så Gud skulle ha kunnat skapat Jorden och universum för 6000år sedan, och grävt ner fossilerna som är miljoner år gamla och få det att se ut som universum är flera miljarder år gammal bara för att testa vår tro?, det finns inget som inte blir orimligt med en sådan Gud, problemet är att fakta och verkligheten pekar i en helt annan riktning.

 6. Samuel Johansson skriver:

  Tack för ett seriöst svar! Men eftersom vi inte känner varandra misstar du mig för en kreationist av primitivaste sort. I själva verket är Stephen Hawking en av mina ”husgudar”, Darwin en annan, och jag följer med vetenskapen hela vägen fram till den gräns där Hawking hävdar att vi för alltid kommer att sväva i okunnighet; den yttersta orsaken till den materiella existensen. I likhet med de flesta vetenskapare är jag agnostiker i utgångsläget och skiljer konsekvent mellan tro och vetande. Men samtidigt finner jag det ytterst märkligt att en modern läsning av Bibeln – en läsning i ljuset av vetenskapen – tillåter ett intellektuellt fruktbart möte på de två avgörande områdena kosmologin och biologin, ett möte som fascinerar och stärker en troende agnostiker oerhört. Som om Bibeln var förberedd på vetenskapens ankomst, författarna ovetandes. Jag har skrivit en liten artikel om det här som besvarar en del av dina frågor, om än inte alla. Återkommer.

  Att tro på vetenskapen, logiken och Bibeln. Samtidigt.

  ”I begynnelsen var ordet och … i ordet var liv”. Modern vetenskap har på ett mycket övertygande sätt bekräftat sanningshalten i denna utsaga i Johannes evangeliums inledning och dess motsvarigheter i Första Moseboks skapelsebefallningar genom att visa att allt liv bygger på ordergivningen från orden i det kemiska språket DNA – alla livsformers generalplan.

  DNA är en spiralformad dubbelkedja av sammanlänkade atomer av ett antal grundämnen, bl.a. syre, väte och kväve som i olika kombinationer bildar de centrala molekylerna i DNA, s.k. baser. Om dessa livets huvudrollsinnehavare står det i Nationalencyklopedin: ”Ordningsföljden mellan dessa baser i kedjan utgör grunden för en informationskod, ett genetiskt språk, där alfabetet består av fyra bokstäver: A,T,G och C.” Som alltså är namnen på de betydelsebärande baserna som i långa sjok bildar livets ord, satser och budskap. De är livets kod, livets hemlighet. Ur de genetiska koderna springer livsformer fram som vore de resultaten av gudomliga befallningar à la Första Mosebok: ”Varde ros!” ”Lax bliv till!” ”Giraff spring fram!”.

  Men som bibeltroende person är det viktigt, avgörande, att få en viss biblisk utsaga bekräftad och förklarad av mer än ett bibliskt sanningsvittne och helst finna en nytestamentlig förklaring till det gammaltestamentliga bildspråket. En sådan förklaring finner vi i Hebreerbrevets elfte kapitel: ”Genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud…” Fullbordad genom ett ord, en sats, ett budskap. (Av grekiskans remati: ord, sats, budskap i singularis.)

  Varför refererar inte Hebreerbrevets författare uttryckligen till Första Moseboks sex dagar av många skapelsebefallningar? Jo, här förklaras, ja, uppenbaras, att alltsammans, hela skapelseverket, låg gömt i den första skapelsesatsen: ”Varde ljus!” (långt innan sol och måne framkallades). Eller som Paulus återger samma sats i 2Korinterbrevet 4:6: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret.” I den befallningen låg universum gömt som i ett frö, ett innehållsrikt frö ur vilket universum exploderat fram (en explosion som fortfarande pågår; expansionsfarten accelererar). I det ord-sats-budskapet fanns all den information som behövdes för att fullborda världen. Inte minst den exakta kalibreringen av de naturlagar enligt vilka all världens fenomen – från galaxer till giraffer – funnit sina former när tiden, de rätta omständigheterna, varit inne för dem var och en att framträda.

  Allt vad universum rymmer har evolverat, utvecklats, vecklats ut till vad det är idag ur sitt urfrö, sitt varde-ljus-ursprung. I Guds urskapelseord fanns all den innebörd inneboende till det som senare skulle komma att förverkligas: ”… så att det man ser icke har blivit till av något synligt” fortsätter Hebreerbrevet. Nämligen av Guds ords kraft. De sex dagarnas skapelseverksamhet i Första Mosebok får ses som en bildlikt åskådlig framställning av den astronomiska och evolutionära tiden; av hur de olika skapelsekategorierna framträder när vars och ens tid är inne – något som ligger förutsagt i skaparens första och enda sats, vars potens innefattar alla följande satser.

  Varde ljus! Tack vare Albert Einsteins välkända ekvation E=mc2 vet vi nu att ljus hör intimt samman med energi och materia (E står för energi, m för massa, c2 för ljusets hastighet i kvadrat). Ljus i alla dess former äger energi. Materia i alla dess former är bunden energi. Eftersom all energi universum rymmer framkallades i Big Bang har all materia, ytterst sett, sitt upphov i det energirika ljus Gud befallde fram i skapelseögonblicket.

  Och tack vare Stephen Hawkings kosmologi vet vi nu att universum föddes i en ultrahet ljusexplosion, Big Bang, som visar att materia ursprungligen var ren energi i form av ljus – många triljoner grader heta fotoner som i våldsamma kollisioner fusionerade, sammangöts, till andra elementarpartiklar, såsom elektroner och protoner, vilka i sin tur bildade atomerna väte och helium när universum svalnat tillräckligt (de övriga grundämnena är bildade i solars olika stadier).

  Och tack vare biologin, med början hos Linné och Darwin, anar vi nu hur liv och intelligens succesivt har evolverat ur materien enligt de naturlagar Gud uttalade i universums födelseögonblick. Liv och intelligens är naturliga följder av materiens och energins/ljusets inneboende egenskaper och interaktioner med varandra (se exv. organisk kemi, fotosyntesen, proteinsyntesen). DNA utgörs ju av grundmateria, grundämnen, atomer, sinnrikt kombinerade i miljarder molekyler till de koder allt liv bygger på.

  Detta kunde inte de bibliska författarna ha klart för sig, inte desto mindre har Guds ande lett dem till att uttrycka dessa sanningar i kryptisk form tusentals år innan någon kunde veta exakt vad de betydde: Ur ljus universum! Ur ord liv!

  • bluefree skriver:

   Vi verkar inte läsa samma version av bibeln;) bara för att ordet ”ljus” står där så betyder det inte så mycket.
   Djävulen gömmer sig i detaljerna, och det är i bibelns detaljer som allt de absurda uppenbaras i tydlighet. Ta tex, berättelsen om att Josua när han stoppade solen och månen eller alla talande djur, eller att djävulen tog Jesus till en hög plats där det kunde skåda hela världen osv. Alltså bibeln har inget att bidra med inom astronomi biologi medicin inom inga vetenskapliga discipliner, bibelns kunskap härstammar från en tid då människornas kunskap var mycket begränsad och människorna var vidskepliga. Se bara hur kvinnor skulle behandlas efter de fött barn, de var orena och var det en flicka som de fött var de ännu mer orena, har svårt att se hur någon kan ta bibeln på allvar.

   Om Gud skriver du ”en gud som klarar det ena är det andra en bagatell.” vad jag menade var inte att du var en kreationist men att med ett sådant argument så finns inga gränser, allt kan förklaras med att det är Gud som gör det.

   Men du vet inget om Gud, det kan vara så att Guden var kapabel att starta processen vårt universum men något mer klar de han inte av. Eller varför inte så förintades han vi big bang och blev universum. Religionens gudabilder bygger inte på observation, utan på spekulation.

   Om man bara observerar universum och de lagarna som styr så ser man att undret är att inget sker utanför naturen lagarna.

 7. Samuel Johansson skriver:

  Vi läser samma bibel, men med olika glasögon. Jag ser bokens dubbelhet som både mänsklig och gudomlig. Gud talar genom det mänskliga språket och mänskliga föreställningar. Som allt mänskligt har den sina brister. Men när den uppenbarar vetenskapligt bekräftade saker som författarna inte kunde veta något om då lystrar jag.

  Samma sak när det gäller anomalin Jesus – han framstår i relief mot sin samtid eftersom han bryter mot i stort sett alla föreställningar man hade om Messias. Hur förklarar du Jesusgestalten? Eller ljusbefallningen som alltings orsak och koden som ger liv, intelligens, moral, mänskligt medvetande? Och naturlagarna, naturkonstanterna, som med triljoner decimalers exakthet leder till ett antropiskt universum?

  Du har helt rätt i att jag inte vet något om Gud. Jag är agnostiker. Jag har dock en mängd goda skäl att tro. Tyngst väger att ingen människa överträffar Jesus i moralisk mening. Därför tror jag på det han trodde på. De apostoliska vittnena gav sina liv för denna tro och den står starkare än nånsin, sett till världen som helhet.

  • bluefree skriver:

   The Fine-tuned Universe hur förklarar man det – att detta universum kan härbärgera liv, att liv uppstod, att medvetandet finns?

   Vet inte har inga absoluta svar. En tanke är att vårt universum inte är något unikt utan ett oändligt antal universums uppstår kontinuerligt och att en del blir så att evolution kan uppstå i andra finns ingenting och kanske i andra så råder helt andra naturlagar. Det är sträng teorin som kanske kan förklara detta.

   Håller med att en del av Jesu lära var långt för sin tid och en otrolig förbättring till psykopat guden från GT. Jesu lära måste ses i ljuset av hans föreställningar och framförallt iden om Jordens nära förestående undergång.

   Sedan så kan jag påminna dig att 9/11 där gav terroristerna sina liv , så argumentet ”De apostoliska vittnena gav sina liv för denna tro” bevisar absolut ingenting, utan tvärtom, det saknas helt enkelt andra substantiella bevis.

 8. Samuel Johansson skriver:

  Uppskattar ödmjukheten i ditt svar, men samtidigt gör du det du anklagar mig för: spekulerar. Strängteorin och multiversa är än så länge bara matematiska fantasier. Och kommer med all sannolikhet att så förbli.
  Att fanatiker ger sitt liv för något bevisar ingenting, men när någon gör det för något som han vet är sant eftersom han var vittne till Jesu exceptionella liv och död betyder det en hel del. Bevis finns inte – allt handlar om trovärdighet. Evangeliernas källor går att följa till de första församlingarna, instiftade av apostlarna. De apostoliska församlingarna var alla överens om vilka skrifter som var äkta mot resten.

 9. Samuel Johansson skriver:

  Jag är ledsen bluefree men du har ingen aning om vad du talar om eftersom du aldrig brytt dig om att ta saken på allvar. Att du köper Jonas Gardells helt och hållet subjektiva framställning att skapa en gud till sin egen avbild gör att du förlorar all trovärdighet i det här ämnet.

Kommentarsfältet är stängt.