Religionsfrihet – för vem?

Religionsfriheten är att människor får tillbe och tro på allt mellan himmel och helvete, utan att behöva ge någon rationell förklaring till detta, utan kan hänvisa till – att detta är min religion och tro, Gud vill detta eller min heliga text säger att jag måste göra si eller så.

Denna frihet som alla andra friheter har begränsningar – min frihet att tro på vad jag vill ska inte trampa på någon annans individs frihet.

Religionsfriheten är också en frihet från religion, man ska inte behövas födas in i en religion eller döpas in i en kyrka eller som spädbarn bli lemlästad i religionsfrihetens namn, detta är att våldföra sig på individen.

Oftast så tillämpas religionsfriheten ensidigt, de är nästan uteslutande män som har friheten inom religionen de har makten – religionsfriheten brukar innebära att männen vill bli lämnade i fred – för att kunna fortsätta med sitt förtryck av kvinnor och barn.

Religion och Barn
Det flesta regionerna manipulerar barn systematiskt, genom diverse metoder, som skrämsel – ”tror du inte så kommer du att hamna i helvete” eller andra likande effektiva tillvägagångssätt. Barn har inte utvecklat förmåga eller fått lära sig kritiskt tänkande, så det kan inte värja sig mot sådana påståenden, utan barn kommer att tro på vilka tokigheter som någon auktoritet kommer att tuta in i dem.
Så religionsfrihet verkar inte gälla barn. Inte nog med att de utsätts för kräkningar av sina rättigheter i hemmen och kyrkor, det ska också fortsätta i de så kallade ”Friskolor” (man kan undra hur fria de är) där den systematiska hjärntvätten kommer att fortgå, allt detta hämmar och begränsar barnets rätt till ett fullvärdigt och fritt liv. Dessutom så blir det lemlästade, blir skurna i underlivet, sjukvården tvingas också delta i detta barbari.

Religion och Kvinnor
Många religioner kränker kvinnors rättigheter till ett fritt och självständigt liv, genom att försöka kontroller deras sexualitet, och genom att påstå att det finns en viss gudagiven ordning män och kvinnor har olika roller att leva upp till. Oftast så är kvinnorna mindre utbildade och därav lättare att manipulera. Kan du begränsa kunskapen och informationsflödet så kan man effektivt manipulera människor, tex. säga att den enda bok som är tillåten att läsa är bibeln eller Koranen, och uppmana till att inte läsa andra böcker, eller som nu senast uppmana till bokbål.

ett intressant program om ”Sex och Religion” Svt Play Annans Eviga


Religion och homosexuella

Här behövs inte så många kommentarer, de flesta religionerna kränker å de grövsta de homosexuellas friheter på alla möjliga sätt, de får inte gifta sig eller får inte leva ut sin identitet.

Religionsfrihet verkar vara något endast för vuxna män – kvinnors och barns rättigheter kränks systematiskt i religionsfrihetens namn.

”Religion är en drog som fördunklar sinnet, i små mängder kan det vara OK men i stora så är den dödlig.”

Genom historien så har religionen alltid velat ha så mycket inflytande som möjligt, alla ska dansa efter deras pipor annars känner de sig kränkta.

Men så länge religionen helt uppenbart är skadligt främst för kvinnor och barn så bör de motarbetas och i möjligaste mån förpassa till den privata personliga sfären. Vi kan inte längre låta religionen diktera villkoren för alla, de måste anpassa sig inte tvärt om.

Religion hade sin chans, den kallades visst den mörka medeltiden.

Media
Frihet till – eller frihet från – religion (Dagen)

Annonser
Det här inlägget postades i Religion, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.