Stephen Hawking – Gud behövs inte

Stephen Hawking – Skriver att utrymmet för Gud har försvunnit. Tidigare har Hawking sagt att den stora frågan är ”varför det finns något istället för ingenting, varför existerar universum ”, nu verkar han kommit ett svar på spåret; M-theory.

I sin nya bok The Grand Design skriver Hawkins

”Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. – Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist.
– It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going.”

”Hawking rules out God – bbc” (en diskussion om detta nya)

Media
Stephen Hawking: God did not create Universe (BBC)
Professor Stephen Hawking says no God created Universe (BBC)
Stephen Hawking: God didn’t create universe (CNN)
Has Stephen Hawking ended the God debate?
Stephen Hawking: God was not needed to create the Universe (Telegraph.co.uk)

Annonser
Det här inlägget postades i Religion. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Stephen Hawking – Gud behövs inte

 1. Anders skriver:

  Fantastiskt! Universum skapade sig själv, ur ingenting, med hjälp av de naturlagar som finns!
  Hmm … är naturlagarna ingenting?
  Varifrån kom de?
  Varför är de så finjusterade?
  Pågår den skapande processen ur ingenting fortfarande (om vi nu ska fortsätta att räkna naturlagarna som ingenting)?
  Naturlagarna kanske skapade sig själva – ur ingeting?

  Detta är ju helt fantastiskt! Faktiskt mer fantastiskt än magi! När trollkarlen drar upp haren ur den tomma hatten så finns det åtminstone en hatt, för att inte tala om trollkarl själv! Men nu finns ingeting (om nu naturlagarna räknas till ingenting). Visst är det fantastastiskt?

  • bluefree skriver:

   Samma problem finns med en Gud – var kommer Guden ifrån? Dessutom så finns inga spår av den Guden som religionerna brukar tro på, en bönhörande Gud, utan det mesta tyder på att det inte finns någon Gud som bryr sigl, kanske det inte går att utesluta en deistisk Gud men den teistiske Guden är för osannolik för att tro på

   Men om nu denna teori skulle vara den rätta M-teori, så rymmer den egentligen möjligheter till att det skapas ett oändligt antal universums, och då måste något universum var just så att det kan härbärgera sådan liv som vi känner det, men givetvis fattas mycket innan denna teori blir allmänt vedertagen, kanske CERN kan hjälpa oss.

   • Anders skriver:

    Gud är, som du säkert vet, per definition varats yttersta gräns. Gud är den punkt man bortom vilken det inte finns någon orsak. Men det är inte en lek med ord som man möjligen skulle kunna tro utan stöds också av logiken och filosofin.

    Det kan inte finnas en oändlig regress av orsaker det är en omöjlighet som du hittar bevisen för i t.ex. det så kallad Kalam-argumentet. Därför måste det finnas en första orsak som aldrig kom till. Allt som börjar existera måste ha en orsak, men en varelse som existerar tidlöst, utanför rum, utanför materia, och är nödvändig är därför utan orsak. Detta är vad ateisten alltid har sagt att universum är. Men det är nu ohållbart i ljuset av kalam-argumentet och det kosmologiska beviset för universums början (som bl.a. tar avstamp i Bing-bang modellen).

    Men inte heller ett oändligt antal universum är längre en möjlighet eftersom även de måste ha en början och därmed också orsak. Då faller ditt argument att det med nödvändighet måste finnas ett universum som vårt.

    Och visst finns det spår av Gud.
    Vi ser det i universums och livets komplexitet.
    Vi ser det Jesu liv och uppståndelse från döden.
    Vi ser det i existensen av den objektiva moralen.
    Vi ser det i människors förvandling när de fått möta Jesus.

    Du borde vid det här laget känna till det mesta av detta. Men jag ser en längtan hos dig att avfärda Gud och hans efterföljare. Den längtan verkar så stark att all sans kastas överbord på ett sätt som aldrig skulle ske i andra sammanhang.

    Ge oss därför gärna de tunga argumenten för att ateismen också är sann. Försök djuploda i det och övertyga oss om att det är sant. Jag menar att det skulle vara en långt mer fruktbar diskussion för dig och för oss som läser det du skriver. Kanske kan du utifrån dina goda argument övetyga oss om att att tron på Gud är bortom allt förnuft. Du kanske kan visa att det istället är mer sannolikt att ateismen är sann. Men det finns ju dessutom en chans att det är du som blir omvänd och blir ledd till en personlig relation med Gud själv.
    Antar du den utmaningen?

    • bluefree skriver:

     Religionernas guds-attribut och egenskaper bygger inte på observation utan på auktoritet.
     Så visst leker religionerna med ord, för det finns inget annat, och teologerna är experter på det, de har dessutom haft flera tusentals år på att finslipa sina argument, men argumenten bygger inte på observation, eller vetenskap, utan på påhittade antaganden.

     Ett stort problem med religion och som jag uppfattar som djupt oärligt, är när de påstår – ”Vi vet, vi vet hur det ligger till, vi har svaret på de mesta
     Varför inte säga sanningen, att ni inte har den blekaste aning om vad som har orsakat existensen, ni har inte blekaste aningen om tillvarons mening.
     Varför detta jo religionernas tro bygger på sina urkunder ”heliga skrifter” och det räcker med att läsa första kapitlet i 1-mosebok för att inse att bibeln inte har den blekaste aning om kosmologi eller biologi, där borde rimligtvis diskussionen ta slut, men nej – där tar de oändliga tillrättaläggande och ”rationaliseringarna” vid.

     Det är mycket ärligare att säga ”Vi vet inte”, men det har aldrig religion sagt.

     Vetenskapen säger vi vet inte, låt oss undersöka och finna svar.

     Guds-spåren som du tar upp kan mycket väl förklaras på andra mer sannolika sätt.
     Du skriver
     ”Vi ser det i universums” och ”livets” -komplexitet.”
     Hur universum uppstod VET VI INTE, men en intressant teori är strängteorin
     När universum var på plats med de egenskaper den försitter så var livets uppkomst bara en fråga om tid, och om dessutom vårt universum inte är det enda, så är livets uppkomst inte osannolikt.

     ”Vi ser det Jesu liv och uppståndelse från döden.”
     Jesus liv bevisar ingenting bara möjligtvis att det fanns en person som levde för 2000år sedan och var en judisk lärare och avrättades av romarna, allt annat om denne Jesus är hörsägen och legender.

     ”Vi ser det i existensen av den objektiva moralen.”
     Den moral som vi människor har går mycket väl att förklara genom evolution och kultur (här inkluderar jag religion) som fostrar oss.
     En av anledningarna att djuret människan blev så framgångsrik var att vi tog hand om varandra inom gruppen familjen, de gav oss överlevnadsfördelar, så de behövs ingen helig skrift för moralen.
     Dessutom så innehåller bibeln minst sagt tvivelaktig moral som godtar folkmord slaver, förtryck av kvinnor barnaga och stening av olydiga barn.

     ”Vi ser det i människors förvandling när de fått möta Jesus.”
     Jesus blir bara en katalysator, det fungera lika bra inom andra religioner eller system som hos Minnesotamodellen eller AA eller Muslimerna och tro det eller ej hos scientologerna också, människor lämnar sina destruktiva liv och börjar leva ansvarsfullt.

     Är ateismen sann? nej lika lite som att ”inte spela fotboll” är en sport, ateismen säger bara, jag godtar inte religionernas anspråk och beskrivningar på någon av alla gudar, religion är ett mänskligt påhitt för att förklara det oförklarliga. Utesluter jag Gud nej, kommer att börja tro på Gud den dagen det finns anledning att göra så alltså bevis.

     • Anders skriver:

      Jag noterar att du inte antog utmaningen just nu – får istället hoppas på att du gör det senare kanske. 😉

      Du svingar hårt och brett i din kritik över religionernas elände. Det gör att jag har svårt att veta om du menar att all kritik gäller alla religioner och om du därmed menar att kristen tro är sak samma som övriga. I varje fall så fortsätter jag att argumentera för kristen tro.

      Det är ganska uppenbart att du precis som de allra flesta av dagens religionskritiker argumenterar ungefär så som ateisten Richard Dawkins. Han hävdar bl.a. att:
      Medan vetenskaplig tro grundar sig på allmänt kontrollerbara bevis, saknar religiös tro inte bara bevis utan finner sin glädje i att inte behöva några bevis, något som ropas ut från taken.

      Men vad har vi för anledning att tro att kristen tro inte grundar sig på bevis? Den brittiske vetenskapsmannen John Lennox säger mycket träffsäkert:
      Tron är snarare ett gensvar på de bevis som finns – inte en glädje över att det inte behövs några bevis.

      Kristen tro bygger inte på några slugt ihopdiktade fabler utan bygger faktiskt på en historisk händelse – nämligen Jesus uppståndelse. Vi har blivit övertygade om att det är sant utifrån de argument som presenterats och tror därmed. Vi har alla olika vägar fram till denna visshet men gemensamt är ändå att i grund och botten finns goda och hållbara argument för Guds existens och vidare grunden för kristen tro nämligen Jesus uppståndelse. Det är alltid svårt att tala om bevis eftersom de flesta saker utom möjligen matematiska sanningar är svåra att bevisa. Den övervägande delen av det som vi alla hävdar att vi vet bygger i grund och botten på en tro på saker som i strikt mening inte kan bevisas, men i fallet Guds existens överväger argument för över de som finns emot. Du har hört några av mina argument för att Gud finns. Låt mig nu höra dina argument för att Gud inte finns utifrån en positiv argumentation för att ateismen är sann.

      För jag noterar att du definierar ateismen på ett sätt som gör det fullständight ointressant att egentligen fortsätta en diskussion i och med att du hävdar att ateism bara innebär att inte tro att det finns en Gud. Då gör du din egen position och ateismen till något helt irrelevant och utan intellektuell redbarhet. Jag och säkert flera med mig vill fortfarande veta hur du motiverar att Gud möjligen inte existerar. Alltså, hur motiverar du din ateism?

      Varför, kan man undra, är du så angelägen om att trivialisera din egen position? Det är tyvärr ett vilseledande spel som spelas av många ateister. Om ateism sätts till syfte, nämligen att det inte finns någon Gud, då måste ateister ta sin del av bevisbördan för att stödja denna uppfattning. Men många ateister medger gärna att de inte kan upprätthålla en sådan bevisbörda. Så de försöker undandra sig sitt ansvar genom att omdefiniera ateism så att det inte längre är ett syfte utan bara ett psykologiskt tillstånd som i sig inte gör något påstående.

      Men med en sådan ny definition av ordet ”ateist” trivialiseras hela ateismen. Den blir bara ett psykologiskt tillstånd som delas av personer som har olika åsikter och ingen uppfattning alls. Med denna omdefiniering räknas även spädbarn till skaran av ateister. De har ju uppenbarligen inte någon åsikt alls i frågan. I själva verket räknas även vår kanin Tussi till skaran av ateister enligt denna definition. Vad jag vet så har Tussi ingen tro på Gud.

      Det är oärligt och lämnar oss fortfarande med frågan; Finns det alltså en Gud eller inte?

Kommentarsfältet är stängt.